Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Oogst

Oogsttijdstippen met vroege zaaiuien

Het vaststellen van de invloed van het tijdstip van oogsten op de opbrengst van vroege zaaiuien

Vervroeging oogststijdstip zaaiuien dmv afdekken met folie

Nagaan of door het direkt na het zaaien afdekken met folie de ontwikkeling van het gewas kan worden versneld en/of het oogsttijdstip kan worden vervroegd.

Vergelijkend droogonderzoek na de oogst van zaaiuien

Bij de afzet van uien speelt de uitwendige kwaliteit, en met name de uitwendige kleur, een zeer belangrijke rol. Vandaar dat het van groot belang is de velddroging na het rooien geheel of grotendeels te beperken en de droging in de bewaarplaats uit te voeren.

Oogst en toediening maaimeststoffen

Maaimeststoffen zijn gewassen die speciaal geteeld worden om te dienen als meststof voor een ander gewas. In deze deskstudie zijn de mogelijkheden en voordelen benoemd.

Aandachtspunten rondom de oogst van suikerbieten

Let bij een schimmelbestrijding in suikerbieten op de verschillende veiligheidstermijnen:

Aandachtspunten bij rooien zaaiuien

Wat zijn dit jaar extra aandachtspunten bij de oogst:

Oogst en bewaring pootgoed

Indien u gaat rooien, bekijk vooraf goed of de grond niet te ver is uitgedroogd. Kluiten veroorzaken behoorlijk veel beschadiging, waardoor de infectiekans voor bewaarziekten (Fusarium, Erwinia) wordt vergroot. Wachten op betere rooiomstandigheden is dan het advies. Enkele aandachtspunten voor het rooien en het bewaren:

Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007, 2008 en 2009 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd:

  • een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is;
  • een proef waarin de effecten van stikstofbemesting en oogsttijdstip op het optreden van kale uien zijn onderzocht.

Op basis van dit onderzoek blijkt dat het moment van begin strijken bij alle rassen voldoet als het vroegste moment waarop MH kan worden gespoten, Het percentage ernstig voze uien blijft dan lager dan 2% en de spruitremming is goed.
Het percentage kale uien is bij late oogst hoger dan bij vroege oogst en wordt niet significant beïnvloed door de hoogte van de stikstofbemesting. Wel is er een tendens dat de laagste N-gift het laagste percentage kale uien geeft.

Zaaduitval graszaad - hoe te beperken?

Verlies van zaad is bij de teelt van graszaad niet te voorkomen, maar wel te beperken. In dit artikel wordt ingegaan op factoren die invloed hebben op het graszaadverlies.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Oogst