Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Conservering

Effectiviteit van koudverneveling en zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen

Bij de vergelijking van zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen, waarbij zilverschurftbestrijding met imazalil als criterium voor de kwaliteit van de ventilatie werd genomen, kon in dit onderzoek geen betrouwbaar verschil tussen zuigen en blazen worden aangetoond.
De toepassing van Diabolo SL met behulp van de Pieperdoes zorgde hier voor het beste effect, zijnde de minste zilverschurftontwikkeling op de aardappelknollen. De uitvoering verschilde echter sterk van blazen en zuigen. Op een niet te volle rollenband konden de knollen goed met imazalil worden bedekt.

Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - conservering en bewaring

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vindt u informatie over de conservering en bewaring van korrelmaïs en Corn Cob Mix (CCM).

Teelthandleiding luzerne - conservering

Dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne gaat in op de aspecten van de conservering van luzerne.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Conservering