Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Gewasbescherming

Wel of geen granulaten gebruiken bij de teelt van aardappelen?

In de praktijk wordt vaak preventief een granulaat ingezet bij het poten van de aardappels als verzekering tegen mogelijke schade van aaltjes. Ons standpunt is dat voor het gebruik van granulaten er duidelijke aanwijsbare problemen met aaltjes dienen te zijn, anders niet gebruiken. Granulaten zorgen bij aaltjes voor een goede en snelle groei van het gewas vroeg in het seizoen.

Luisbestrijding in granen

In de afgelopen periode is op een aantal percelen een pyrethroïde tegen het graanhaantje gespoten. Het effect tegen luis is echter gering. Kijk dus goed of nog een specifieke bladluisbestrijding nodig is. De norm ligt voor de bloei op 30% van de halmen bezet met luis en na de bloei op 70%. Gebruik 0,1-0,25 kg pirimicarb met voldoende water (400 ltr).

Aaltjesmanagement in de akkerbouw

Deze handleiding zet de huidige kennis op aaltjesgebied op een rij. Het biedt een handreiking om problemen vroegtijdig te leren onderkennen en geeft oplossingsrichtingen voor verschillende aaltjesproblemen.

Insecten in uien

In zowel zaai- als plantuien is de eerste aantasting van larven van de preimot waargenomen. De venstervraat die deze larven veroorzaken geeft meestal weinig tot geen schade. In tweedejaars plantuien geeft de aantasting zelden of nooit schade; in zaaiuien meestal alleen tijdens de laatste groeiperiode. De larven kunnen dan de bol aantasten.

Fusarium in granen

Dit hoofdstuk van de brochure Fusarium in granen geeft een overzicht van de bestuurlijke maatregelen die bedoeld zijn om tijdens teelt en bewaring aantasting door deze gifproducerende schimmel zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken.

Bedrijfshygiëne in de praktijk

In dit handboek wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag in hoeverre bedrijfshygiënische maatregelen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van problemen met bodempathogenen op een akkerbouwbedrijf.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Gewasbescherming