Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Wet- en regelgeving

Flexibilisering van gebruiksnormen

In dit onderzoek is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om binnen milieurandvoorwaarden te komen tot systemen van flexibele gebruiksnormen, waarbij rekening wordt gehouden met de perceels- en bedrijfskenmerken. Er is gekeken naar zowel de stikstof- als fosfaatgebruiksnormen.

Globaal kunnen er drie differentiatiesystemen worden onderscheiden: 1) het van tevoren vaststellen van een gedifferentieerde norm (inspanningsverplichting) of systemen met gedifferentieerde normen met controle achteraf via 2) het N-overschot of via 3) bepaling van de hoeveelheid minerale bodem-N in de herfst (resultaatverplichting).

Fosfaatgebruiksnorm bouwland omlaag

In 2011 zijn de fosfaatgebruiksnormen voor bouwland verlaagd t.o.v. 2010. Voor 2011 gelden de volgende gebruiksnormen:

Het hoe en waarom van toelatingsonderzoek

Dit artikel beschrijft wat er nodig is voordat een bestrijdingsmiddel wordt toegelaten op de Nederlandse markt.

Nieuwe regelgeving aardappelmoeheid (AM) bekend

Aangezien de huidige AM-richtlijn op veel elementen verouderd is, heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn opgesteld. De nieuwe EU-bestrijdingsrichtlijn voor AM treedt op 1 juli 2010 in werking en heeft belangrijke veranderingen tot gevolg in de regulering van AM binnen de Europese Unie.

Actualiteiten toeslagrechten

Op het gebied van de toeslagrechten is er een aantal actualiteiten:

Gecombineerde Opgave 2008

Voordat het voorjaarsgeweld losbarst, is het verstandig om de Gecombineerde Opgave 2008 alvast in te vullen. Dit kan digitaal of op papier. Bij digitale aangifte wordt het programma vaak tussentijds beëindigd. Dit kan verholpen worden door aanpassing van een aantal instellingen op uw computer.

Internet Explorer 6

Inwerken van drijfmest in wintertarwe

Deze tip gaat in op het toepassen van drijfmest in wintertarwe. Stilgestaan wordt bij de techniek en regelgeving.
Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Wet- en regelgeving