Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Certificering en kwaliteitszorg

Resultaten van onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van onkruiden in zaaiuien

Een effectieve volvelds chemische onkruidbestrijding In een open en langzaam groeiend gewas als uien is alleen mogelijk met een relatief grote inzet aan herbiciden. Om deze hoeveelheid te verlagen, is gezocht naar mogelijkheden om de inzet van herbiciden te combineren met methoden van mechanische onkruidbestrijding.

Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon

In deze samenvatting wordt kort ingegaan op de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden om met geozoneerd water of ozon ziekten te beheersen en kisten te ontsmetten.

Kwaliteitssysteem geeft meer duidelijkheid en minder fouten

Ook bij integrale kwaliteitszorgsystemen gaat de kost voor de baat uit. De kosten zijn goed in beeld te brengen voor het opzetten van het systeem en voor certificering. Maar wat levert het nu op? PPO interviewde ondernemers in verschillende landbouwsectoren en bracht de veelal kwalitatieve ervaringen in kaart: beter beheerste productie, doelmatig verbeteren, gemotiveerd personeel en soms een streepje voor bij de klant.

Kwaliteitszorg op pootaardappelbedrijven

Er wordt tegenwoordig veel over kwaliteitszorg gesproken en de interesse van akkerbouwers en hun afnemers naar deze systemen neemt toe. Toch blijkt dat het opzetten van en het werken met kwaliteitszorgsystemen in de akkerbouw achterblijft. Dit komt mede door het gebrek aan praktische voorbeelden voor de akkerbouwsector en onduidelijkheid over de meerwaarde voor eenmansbedrijven. Redenen voor het PAV om samen met tien pootgoedtelers een project op te zetten met als doel een kwaliteitszorgsysteem voor de deelnemers uit te werken en een voorbeeldaanpak te beschrijven. Uit reacties van de deelnemers blijken de voordelen. Zo blijkt dat er meer structuur in de bedrijfsvoering komt en dat er planmatiger gewerkt wordt. Dat zorgt voor meer rust.Tevens word je gedwongen om kritisch na te denken over alle bedrijfsprocessen en over de vervangbaarheid en overdraagbaarheid van werkzaamheden, zodat de processen bij calamiteiten ook beheerst blijven verlopen.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Certificering en kwaliteitszorg