Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Arbeid

Nauwkeurige GPS-plaatsbepaling bespaart arbeid en brandstof

GPS-stuursystemen worden vaak als luxe gezien, maar renderen wel degelijk. Uit verschillende studies komt naar voren dat de besparing op brandstof en tijd 5 tot 10% kan bedragen.

Teelthandleiding zetmeelaardappelen - organisatie en economie

In dit deel van de teelthandleiding zetmeelaardappelen wordt ingegaan op de organisatie en economie van de teelt van zetmeelaardappelen.

Arbeidspiek in beeld op biologische bedrijven

Dit artikel beschrijft de arbeidsbehoefte van en arbeidsorganisatie op biologische akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven in Nederland. Hiertoe is gebruik gemaakt van regionaal herkenbare bedrijfsopzetten. Bij de onkruidbeheersing en de oogst en het afzetklaar maken van de groentegewassen is het 'alle hands aan dek'. Onkruid zorgt voor de hoogste piek. Die bij de oogst en het afzetklaar maken kan afgevlakt worden door een goede verdeling van zomer-, herfst- en winterteelten. Een grote arbeidspiek ontstaat als het plantwerk samenvalt met de onkruidbestrijding.

Teelthandleiding cichorei - economie en arbeidsbehoefte

In dit deel van de teelthandleiding cichorei wordt ingegaan op de rol van economische aspecten en management bij de teelt van cichorei. De bruto-geldopbrengsten, de directe teeltkosten en de arbeidsbehoefte worden weergegeven.

Teelthandleiding cichorei - teeltkalender

In dit deel van de teelthandleiding cichorei wordt ingegaan op de planning van diverse aspecten van de teelt van cichorei.

Teelthandleiding luzerne - organisatie en economie

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de organisatorische en bedrijfseconomische aspecten.

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de saldoberekeningen en de arbeidsbehoefte voor de teelt van luzerne voor akkerbouwbedrijven. De in de voorgaande hoofdstukken behandelde teeltaspecten van luzerne worden in dit hoofdstuk gekwantificeerd naar financiële en ...

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Arbeid