Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Overige bewaarziekten

Gezondheidseffecten van imazalil

Met de werkzame stof imazalil wordt soms breed en in vrij grote volumes dagelijks gewerkt. Er is beschreven dat het middel irriterend voor de ogen en huid kan zijn, en dat het op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de lever. Maar wat is schadelijk? 

In samenwerking met het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beschrijft DLV Plant in begrijpelijk taal welke tests gewasbeschermingsmiddelen ondergaan in relatie tot veiligheid voor de gezondheid van de mens.

Naast de algemene inventarisatie over gezondheidsrisico’s voor gewasbeschermingsmiddelen wordt specifiek voor imazalil aangegeven wat de risicobeoordeling nu daadwerkelijk inhoudt door middel van (reken)voorbeelden die aansluiten bij het gebruik van imazalil in de praktijk in de bewaring van aardappel.

Reductie van het schilbrand- en poederschurftrisico bij de inschuurtoepassing van chloorprofam bij aardappelen

Het kiemremmingsmiddel met de werkzame stof chloorprofam (CIPC) leidt, als het wordt toegepast tijdens het inschuren van aardappelen, soms tot problemen met schilbrand en/of uitbreiding van poederschurft. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd waarbij is nagegaan of dit door het verhogen van de hoeveelheid spuitvloeistof door verdunning met water, of het verlagen van de hoeveelheid werkzame stof, of door een andere formulering van Gro-Stop, kan worden beperkt.

Dit onderzoek heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. Er kwam uit dat een andere formulering van chloorprofam, verlaging van de dosering tot een kwart of verhoging van de waterhoeveelheid, de symptomen van schilbrand en poederschurft niet of nauwelijks verminderen.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Overige bewaarziekten