Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Bruin- en ringrot

Uitbreiding verbodsgebieden beregening

Het jaarlijkse onderzoek door de PD naar de aanwezigheid van bruinrot in het oppervlaktewater in Nederland heeft geleid tot één nieuw verbodsgebied en een aantal uitbreidingen van de verbodsgebieden.

De uitbreiding heeft betrekking op de volgende gebieden:

Bitterzoet als bruinrot-waardplant

Bitterzoet (Solanum dulcamara L.) speelt een essentiële rol bij de instandhouding en vermeerdering van de bruinrotbacterie. De agrarische sector heeft er veel belang bij om de besmetting van het oppervlaktewater met de bruinrotbacterie te elimineren door de bitterzoetplanten langs en in watergangen in belangrijke teeltgebieden te bestrijden. Het PAV heeft deze bestrijding van bitterzoet onderzocht, als onderdeel van het Bruinrotprogramma.
Het is mogelijk bitterzoet langs en in watergangen te bestrijden. Zonder ontheffingen voor het gebruik van herbiciden is dit echter erg arbeidsintensief en zal het meermaals herhaald moeten worden. Voor eventuele verwijderingsacties van bitterzoet is een gedegen afweging en overleg met diverse betrokken instanties nodig, omdat bitterzoet voor velen een gewenste soort is en bestrijding niet in alle situaties bijdraagt aan het bruinrotvrij krijgen van het oppervlaktewater.

Literatuurstudie ringrot

In het voorjaar van 1999 werd voor het eerst in Nederland, op een bedrijf vlak bij de Duitse grens, de quarantaineziekte ringrot vastgesteld. Onmiddellijk rees de vraag, wat de introductie van deze nieuwe bacterieziekte voor Nederland, als pootgoed-exporterende natie, kan betekenen.

In 1999 zijn in opdracht van het Hoofdproduktschap Akkerbouw de belangrijkste feiten uit de wetenschappelijke literatuur over ringrot samengevat om een beeld te krijgen over de aard van de ziekteverwekker, de (potentiële) ernst van de schade en de verschillende mogelijkheden de ziekte te beheersen. Daarbij is uitvoerig aandacht besteed aan de verschillende methoden die tegenwoordig beschikbaar zijn voor detectie van de ziekteverwekker, omdat controle van pootgoed nog altijd de meest effectieve beheersmaatregel is.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Bruin- en ringrot