Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Beheersing insekten, slakken en virussen

Vreterij in consumptieaardappelen

Vreterij in Nederlandse consumptieaardappelen staat in een toenemende belangstelling. De aanname is dat het probleem toeneemt, maar de werkelijke omvang van de schade is onbekend. Ook zijn de oorzaken van de aangetroffen gaten vaak niet helder; gaat het om vreterij, aantasting of mechanische schade? Het doel van dit project is om de omvang van de problematiek en de oorzaken van “vreterij” in kaart te brengen. Het verkregen beeldmateriaal kunnen de telers en adviseurs direct gebruiken om symptomen in het veld of in de schuur te vergelijken. Zowel omvang (hoe vaak worden de telers geconfronteerd met (economische) schade) als oorzaak (welk veroorzaker moet wanneer worden beheerst of bestreden) zijn van groot belang voor een efficiënt, rendabel en duurzaam teeltmanagement.

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen

In het teeltseizoen 2011 is door DLV Plant en proefboerderij Rusthoeve een proefveldonderzoek opgestart om de schadedrempel van bladluizen in consumptieaardappelen vast te stellen. Door de hoge frequentie van grote hoeveelheden neerslag in de maanden juli en augustus waren er zo goed als geen luizen in de proef aanwezig. Om deze reden is dan ook besloten de proef vroegtijdig te beëindigen.

Slakkenbestrijding

In wintergraan, graszaad en koolzaad zijn slakken tussen 1 september  tot en met 31 december op gronden > 25% afslibbaar te bestrijden met 12989 N Brabant Slakkendood en 12990 N Caragoal slakkenkorrels. Maximaal 2 x per teelt toepassen. Dosering van beide middelen: 7 kg/ha.

Luizen en Coloradokevers in aardappelen

De luizen in zetmeelaardappelen beginnen toe te nemen. Vooral op percelen waar geen Vydate onder ligt beginnen luizen te komen. Maar ook in vroege percelen komen luizen voor. Controleer hierop en indien er meerdere luizen per blad voorkomen en of regelmatig kolonies, spuit dan met 0.15 ltr Calypso of 0.25 kg Gazelle of 0.3 kg Plenum of 0.16 kg Tepekki.

Bladluizen granen

We zien een uitbreiding van bladluizen in tarwe. Controleer uw gewassen op voorkomen van luizen. Zodra na de bloei meer dan 70% van de halmen bezet is met luis is een bestrijding noodzakelijk. Wacht niet tot gewas helemaal onder luis zit, anders is de schade door honingdauw erg groot. Voer indien nodig een bestrijding uit met 0,15 - 0,25 kg Pirimor of 0,14 kg Teppeki.

Bietenvlieg in suikerbieten

In veel percelen suikerbieten komen we momenteel aantasting en eieren tegen van de bietenvlieg. De eieren zijn klein, langgerekt, wit en liggen in pakketjes van 1-4 aan de onderkant van het blad (vaak de oudste). De larven kruipen in het blad en veroorzaken vooral forse bladschade. De werking van de zaadinsecticide (o.a. Poncho) lijkt al uitgewerkt.

Slakkenschade in aardappelen

Slakkenschade in aardappelen leidt incidenteel tot afkeuring of verlaging van de opbrengstprijs. Dit betekent een flinke schadepost voor de getroffen telers, blijkt uit onderzoek naar de verspreiding en aantallen van slakken en het aantal schademeldingen in 2009 tot en met 2011. Slakkenschade in aardappelen is een duidelijk voorbeeld van een probleem waar juist voorspelling uitkomst biedt om juist dat ene risicoperceel uit honderden percelen en duizenden hectares vooraf te vinden. Het in dexe samenvatting beschreven onderzoek geeft een richting aan voor het sneller vinden van deze "speld in een hooiberg".

Luisbestrijding in zetmeel- en consumptieaardappelen

Voor bestrijding van coloradokevers en larven in aardappelen is dit jaar nieuw toegelaten het middel Coragen (DuPont). De traditionele middelen die we gebruiken om coloradokevers te bestrijden (Calypso, Gazelle en de pyrethroïden) doden, naast luizen, ook veel natuurlijke vijanden van luizen (de pyrethroïden doden niet de moeilijke soorten).

FAB gerichte bestrijding coloradokever

Voor bestrijding van coloradokevers en larven in aardappelen is dit jaar nieuw toegelaten het middel Coragen. De traditionele middelen die we gebruiken om coloradokevers te bestrijden (Calypso, Gazelle en de pyrethroïden) doden ook luizen, maar ook veel natuurlijke vijanden van luizen in een aardappelgewas. Binnen een FAB-aanpak is dit een groot nadeel.

Viruspreventie pootaardappelen

Houd voor de bontgevoelige rassen in deze periode een kort interval aan met minerale virusolie; ook bij gebruik van Actara aan de basis. Ga door tot u minimaal 2 selectieronden heeft gehad. Gebruik bij de bontgevoelige rassen 4-7 liter minerale virusolie per ha per week. Bij snelle loofgroei is een interval van 4-5 dagen aan te raden.

Ziekzoeker in pootaardappelen

Virus- en bacterieziekten vormen één van de grootste problemen in de pootaardappelteelt. De huidige detectie van ziek pootgoed vindt plaats door menselijke selecteurs. Veel schade ontstaat doordat de ziekte niet in een vroeg stadium wordt ontdekt. Daarom bestaat er de behoefte aan een snelle en adequate ziektedetectie.
Dit onderzoek was met name gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent lag op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn.

Op basis van de meetresultaten en discussies in de klankbordgroep kan geconcludeerd worden dat de technieken nog niet rijp zijn om naar de praktijk te brengen. Nader onderzoek is nodig.

Insecticiden houden Y-virus in pootgoed niet tegen

In deze artikelen uit 2008 en 2010 wordt ingegaan op de luis- en virusbestrijding in pootaardappelen.Diverse maatregelen zijn belangrijk in de strategie tegen Y-virus.

Ritnaalden opsporen vóór de teelt van aardappelen

De problemen met ritnaalden zijn vaak het grootst in het 2e en 3e jaar na grasland of graszaad. De aanwezigheid van ritnaalden is te controleren door (halve) aardappelen in de grond te steken én deze te markeren. De activiteit van ritnaalden begint echter pas op te lopen vanaf bodemtemperaturen >8ºC. Pas bij dergelijke temperaturen zal deze methode meer inzicht kunnen geven.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Beheersing insekten, slakken en virussen