Secondary menu

Tips voor het groeiseizoen -Evalueren

Winter
  • Verzamel gegevens van het afgelopen jaar, zet ze bij elkaar in een tabel; denk hierbij aan: uitslagen grond- en gewasonderzoek, toegepaste bemesting, weersgegevens. Evalueer de resultate
  • Maak plannen om het volgende jaar bepaalde percelen te verbeteren of bodemproblemen aan te pakken; ga hiervoor terug naar het begin van het 5-stappenplan

Terug naar bodembiodiversiteit