Secondary menu

Werking van fungiciden tegen stammen van de klonale lijnen Green33 en Blue13

12/12/2011 - H. Schepers en G. Kessel - PPO-agv en PRI

Phytophthora infestans verandert snel. In 2011 is een veldproef uitgevoerd in Lelystad, waarin de werkzaamheid van fungiciden tegen een isolaat van een nieuwe P. infestans klonale lijn Green33 en een isolaat van de gevestigde klonale lijn Blue13 is vergeleken. Onder de zware ziektedruk en de lange spuitintervallen in deze proef, liet fluazinam een lagere werkzaamheid zien tegen dit specifieke Green33-isolaat in vergelijking met het Blue13-isolaat. Voor de overige fungiciden was de bestrijding van Green33 niet moeilijker in vergelijking met Blue13.
Een survey in praktijkpercelen in 2011 resulteerde in 20% Green33-isolaten en 22% Blue13-isolaten, hetgeen er op duidt dat Green33 nu een aanzienlijk deel uitmaakt van de Nederlandse P. infestans-populatie. Green33-isolaten hebben een identieke genetische vingerafdruk. Dit betekent echter nog niet dat de gevoeligheid van deze isolaten voor fluazinam ook vergelijkbaar is. Dit zal onderzocht worden in 2012. De werkzaamheid van fungiciden tegen Green33 onder praktijkomstandigheden met een natuurlijke ziektedruk en optimale spuitintervallen zal ook worden onderzocht.

Comments

Submitted by Wim (not verified) on

Heb zelf in 2010 en 2011 Phytophthora-problemen gehad, nadat ik overging van curzate M-bespuitingen op bespuitingen met Shirlan met volle doseringen om een beter knolbescherming te krijgen. Voor mij was in 2011 duidelijk toen het de 2de keer gebeurde, dat er iets aan de hand was met de werkzaamheid van Shirlan tegen Phytophthora.
Ben blij dat ik nu een bevestiging krijg van mijn vermoedens en heb mijn lessen reeds getrokken voor het komende seizoen. Hou wel mijn hart vast voor de werking van andere middelen die we nu nog wel hebben  als de schimmel zich zo snel aanpast.
Wellicht zou een herintroductie van de dithiocarbamaten en koper overwogen kunnen worden, gelet op het minder frequent toepassen van die middelen, voor een altijd goed resultaat zoals we vroeger gewend waren!