Secondary menu

Teelthandleiding zomergerst

15/06/1999 - R.D. Timmer - PPO-agv

Waar gaat dit over?

In de teelthandleiding zomergerst vindt u informatie over de teelt, oogst en verwerking van zomergerst.

Gerst is in Nederland, na tarwe, het meest verbouwde graangewas. In Nederland wordt vooral zomergerst geteeld. Wintergerst is in ons land altijd van geringe betekenis geweest; de beteelde oppervlakte is de laatste jaren zelfs onder de 5.000 ha gedaald.
Gerst behoort tot de grassenfamilie, de Gramineeën. Dit is één van de families die de klasse van de eenzaadlobbigen vormen. Binnen deze familie is gerst ingedeeld in het geslacht Hordeum. De botanische naam voor gerst is Hordeum vulgare L. Er zijn twee typen te onderscheiden, nl. meerrijige gerst (Hordeum polystichum L.) en tweerijige gerst (Hordeum distichum L.). De Nederlandse zomergerstrassen zijn alle tweerijig; bij wintergerst komen zowel twee- als meerrijige rassen voor.

Tabel 1. Areaalontwikkeling zomergerst in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS).
Jaar 20032004200520062007200820092010
Areaal (ha) 51.90044.80047.60041.10041.70045.60039.60028.700

Het saldo van de zomergerstteelt bedraagt ongeveer 650 en 450 euro per hectare bij eigen mechanisatie op respectievelijk kleigrond en zand- endalgrond. Hieronder zijn in de tabellen 2 en 3 saldoberekeningen weergegeven. In deze saldoberekening kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening zomergerstteelt, kleigrond (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct
stro afgevoerd
6.600
3.300
kg
kg
0,16
0,05
1.055
162
Bruto geldopbrengst (a) 1.217
UITGANGSMATERIAAL
normaal zaad + fungicide

120

kg

0,725

87
MESTSTOFFEN
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat

80
20

kg N
kg P2O5

0,94
1,07

75
22
ONKRUIDBESTRIJDING
metsulfuron-methyl (20%)
fluroxypyr (180)
mcpa (500)

0,02
0,8
2

kg
liter
liter

1.094,09
60,65
15,79

22
49
32
BESTRIJDING ZIEKTEN & PLAGEN
fluoxastrobine (100), prothioconazool (100)
dimethoaat (400)

1
0,5

liter
liter

48,92
15,73

49
8
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen

197

liter

1

197
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
drogen/schonen

102
1.450
1
0,5
7

%
%
ha
stuks
ton

5,3
0,3
4,80
34
1,2

5
4
5
17
8
Toegerekende kosten (b) 580
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 637
LOONWERK
oogsten - stro persen

1

ha

165

165
Totaal loonwerk inclusief rente (d)165
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e)472

 

Tabel 3. Saldoberekening zomergerstteelt, noordelijke zand- en dalgrond (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct
stro afgevoerd
6.000
3.000
kg
kg
0,16
0,05
959
147
Bruto geldopbrengst (a) 1.106
UITGANGSMATERIAAL
normaal zaad + fungicide

120

kg

0,725

87
MESTSTOFFEN
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat
kali 60 (chloorhoudend)

90
56
93

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

84
60
48
ONKRUIDBESTRIJDING
metsulfuron-methyl (20%)
fluroxypyr (180)

0,02
0,75

kg
liter

1.094,09
60,65

22
49
BESTRIJDING ZIEKTEN & PLAGEN
fluoxastrobine (100), prothioconazool (100)
fenpropimrof (250), epoxiconazool (84)

1
1

liter
liter

48,92
44,88

49
45
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen

180

liter

1

180
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
drogen/schonen

144
1.450
1
0,5
6

%
%
ha
stuks
ton

5,3
0,3
4,80
34
1,2

8
4
5
17
7
Toegerekende kosten (b) 661
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 445
LOONWERK
oogsten - stro persen

1

ha

165

165
Totaal loonwerk inclusief rente (d)165
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e)280

Andere informatie over economie van gerst