Secondary menu

Teelthandleiding wintertarwe

15/03/1997 - A. Darwinkel - PPO-agv

Waar gaat dit over?

In deze teelhandleiding is alle informatie te vinden over de teelt, oogst, bewaring en verwerking van wintertarwe.

Wereldwijd is tarwe het meest geteelde graangewas, gevolgd door rijst en maïs. Gemiddeld genomen overtreffen rijst en maïs de gematigde gewassen in opbrengst. In Nederland is tarwe door zijn hoog opbrengend vermogen het meest geteelde graangewas. De voornaamste gebieden voor de teelt van wintertarwe ligt in Nederland in de provincies Groningen en Zeeland.

Tabel 1. Areaalontwikkeling wintertarwe in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS).
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Areaal (ha) 105.900 117.200 116.000 121.500 124.400 140.600 128.900 135.000

Het saldo van de wintertarweteelt in het noordelijk kleigebied bedraagt ongeveer 550 euro per hectare en in de zuidwestelijke kleigebieden ongeveer 800 euro per hectare bij eigen mechanisatie. Hieronder zijn in tabel 2 en 3 zijn de saldoberekeningen weergegeven. In deze saldoberekeningen kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening wintertarweteelt, noordelijk kleigebied (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
Hoofdproduct
Bijproduct stro
8.400
4.400
kg
kg
0,15
0,05
1.251
242
Bruto geldopbrengst (a) 1.493
UITGANGSMATERIAAL
normaal zaad gecoat + fungiciden

175

kg

0,64

112
BEMESTING
kalkammonsalpeter

205

kg N

0,94

192
ONKRUIDBESTRIJDING
isoproturon (500)
fluroxypyr (180)
clodinafop-propargyl (240), cloquintoceet-mexyl
bifenox (250), mecoprop-p (308)

4,5
0,75
0,2
2

liter
liter
liter
liter

7,82
60,65
365,90
27,18

35
45
73
54
BESTRIJDING ZIEKTEN & PLAGEN
chloormequat (750)
trinexapac-ethyl (250)
fenpropimorf (250), epoxiconazool (84)
cyproconazool (125), azoxystrobine (200)
tebuconazool (125), prothioconazool (125)
deltamethrin (25)

1,2
0,25
1
2
0,5
0,25

liter
kg
liter
liter
liter
liter

11,31
72,99
44,88
24,75
46,35
39,02

14
18
45
50
23
10
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen

227

liter

1

227
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
drogen/schonen

285
1.450
1
0,5
9

%
%
ha
stuks
ton

5,3
0,25
4,80
34
1,2

15
4
5
17
11
Toegerekende kosten (b) 950
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 543
LOONWERK
oogsten - stro persen

1

ha

165

165
Totaal loonwerk inclusief rente (d) 165
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e) 378
Tabel 3. Saldoberekening wintertarweteelt, zuidwestelijk en centraal kleigebied (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
Hoofdproduct
Bijproduct stro
9.000
4.500
kg
kg
0,15
0,05
1.340
248
Bruto geldopbrengst (a) 1.588
UITGANGSMATERIAAL
normaal zaad gecoat + fungiciden

160

kg

0,64

102
BEMESTING
kalkammonsalpeter

205

kg N

0,94

192
ONKRUIDBESTRIJDING
cinidon-ethyl (200)
mecoprop-p (600)

0,25
1,5

kg
liter

113,45
7,82

28
12
BESTRIJDING ZIEKTEN & PLAGEN
chloormequat (750)
trinexapac-ethyl (250)
pyraclostrobine (250)
cyproconazool (125), azoxystrobine (200)
tebuconazool (125), prothioconazool (125)
pirimicarb (50%)

1,2
0,25
2
2
0,5
0,2

liter
kg
liter
liter
liter
kg

11,31
72,99
40,68
24,75
46,35
86,20

14
18
81
50
23
17
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen

216

liter

1

216
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
drogen/schonen

229
1.450
1
0,5
9

%
%
ha
stuks
ton

5,3
0,25
4,80
34
1,2

12
4
5
17
11
Toegerekende kosten (b) 802
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 786
LOONWERK
oogsten - stro persen

1

ha

165

165
Totaal loonwerk inclusief rente (d) 165
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e) 621