Secondary menu

Teelthandleiding winterrogge

15/12/1999 - A. Darwinkel - PPO-agv

Waar gaat dit over?

In de teelthandleiding winterrogge vindt u informatie over de teelt, oogst en bewaring van winterrogge.

In Nederland wordt uitsluitend winterrogge verbouwd. De voornaamste teeltgebieden zijn de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. In tabel 1 kunt u de areaalontwikkeling over de jaren 2003 t/m 2010 van de geoogste hectaren winterrogge in Nederland bekijken. In tabel 2 wordt een saldoberekening voor de teelt op zandgrondweergegeven.

Tabel 1. Areaalontwikkeling winterrogge in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS)
Jaar 20032004200520062007200820092010
Areaal (ha)3.5003.4002.5002.4002.8002.1002.3002.300

Het saldo van de winterroggeteelt bedraagt ongeveer 230 euro per hectare bij eigen mechanisatie. Hieronder is in tabel 2 de saldoberekening weergegeven. In deze saldoberekening kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening winterrogge, zandgrond (Bron: KWIN 2009, PPO)
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct
bijproduct stro
5.500
4.300
kg
kg
0,12
0,05
686
211
Bruto geldopbrengst (a) 897
UITGANGSMATERIAAL
normaal zaad + fungicide

130

kg

0,68

88
MESTSTOFFEN
kalkammonsalpeter
kali 60 (chloorhoudend)

115
150

kg N
kg K2O

0,94
0,51

108
77
ONKRUIDBESTRIJDING
isoproturon (500)
fluroxypyr (200)
mcpa (500)

2
0,75
2

liter
liter
liter

7,82
60,65
15,79

16
45
32
BESTRIJDING ZIEKTEN EN PLAGEN
epoxiconazool (84), fenpropimorf (250)

1

liter

44,88

45
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen

206

liter

1

206
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
drogen/schonen

220
1.450
1
0,5
6

%
%
ha
stuks
ton

5,3
0,35
4,8
34
1,2

12
5
5
17
7
Toegerekende kosten (b) 663
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 234
LOONWERK
oogsten - stro persen

1

ha

165

165
Totaal loonwerk inclusief rente (d)165
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e)69

Andere informatie over economie en management van rogge
Er is geen andere informatie beschikbaar.