Secondary menu

Teelthandleiding vezelvlas

15/04/2005 - J.G.M. Paauw - PPO-agv

Waar gaat dit over?

In deze teelhandleiding is alle informatie te vinden over de teelt en oogst van vezelvlas.

Vlas wordt geteeld voor de vezel- en zaadwinning. Vezels worden o.a. gebruikt in de textielindustrie. Ze worden ook verwerkt in onderdelen van auto’s (dashboard en de hoedenplank). Voor de auto-industrie zijn dit nuttige toepassingen, omdat auto’s gerecycled moeten worden. Andere toepassingen zijn oeverbescherming, isolatiemateriaal en in polyester.
De scheven (houtdeeltjes) kunnen als grondstof voor bouw- en meubelplaten worden gebruikt en als strooisel in bijvoorbeeld kippenstallen.
Ongeveer 80% van de zaadproductie in ons land is bestemd voor zaailijnzaad, het overige deel is slagzaad (lijnolieproductie).

Hoewel het vlasareaal in Nederland niet groot is (tabel 1), heeft een bloeiend vlasperceel altijd een goede landschappelijke waarde.

Tabel 1. Areaalontwikkeling vlas in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS)
Jaar20032004200520062007200820092010
Areaal (ha)4.6004.5004.7004.4003.5002.6002.2001.900

De zaailijnzaadteelt is gebonden aan het keuringsreglement van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdient voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen: zie hiervoor www.nak.nl/.

Het saldo van de vezelvlasteelt bedraagt in Nederland ongeveer 400 euro per hectare. Hieronder is in tabel 2 de saldoberekening weergegeven. In deze saldoberekeningen kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening vezelvlasteelt, Niet te velde ontzaden, Verkoopovereenkomst (bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/KostenHoeveelheidEenheidPrijs (€/eenheid)Bedrag (€)
Hoofdproduct 1)7.500kg0,141.050
Bruto geldopbrengst (a)1.050
UITGANGSMATERIAAL
normaal zaad 2)
    
BEMESTING
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat
kali 60 (chloorhoudend)

41
790
210

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

38
85
108
ONKRUIDBESTRIJDING
bentazon (480)
minerale olie (800)
mcpa (500)
tri-allaat (400)

3
5
0,5
3,5

liter
liter
liter
liter

29,68
7,19
15,79
22,19

137
36
8
78
BESTRIJDING ZIEKTEN & PLAGEN
deltamethrin (25)

0,3

liter

29,68

9
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

105

liter

1

105
AFZETKOSTEN    
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
N-mineraalmonster
productschapsheffing

241
1.700
0,5
1

%
ha
stuks
ha

5,3
0,9
34
18,57

13
15
17
19
Toegerekende kosten (b)667
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c)389

1): prijs KWIN 2006;
2): kosten zaaizaad verrekend met opbrengstprijs

Andere informatie over economie en management van vlas