Secondary menu

Heermoes bestrijden

- Voorlopig nog oude middelen nodig -
01/07/2001 - R.Y. van der Weide en J.J. Slabbekoorn - PPO-agv

Waar gaat dit over?

Er komt veel heermoes voor in verschillende gewassen, voornamelijk aan de perceelsranden, maar soms ook verspreid over een perceel. Verschillende telers, met name in het Zuidwesten, hebben aangegeven dat de heermoes zich steeds verder uitbreidt, tot problematische dichtheden en serieuze gewasconcurrentie.
Bij de onderzoeksinventarisatie is een advies gevraagd met welke nieuwe middelen heermoes effectief kan worden bestreden en op welke manier verdere verbreiding van heermoes kan worden voorkomen.

Biologie van heermoes

Heermoes, ook wel ‘paardestaart’ genoemd, is een overblijvend onkruid dat vooral op vochtige en enigszins verdichte plaatsen voorkomt. Met name de wortelstokken en knolletjes die losraken van de planten zijn belangrijk voor de verspreiding en het overblijven van heermoes. In mindere mate vindt de verspreiding plaats met behulp van sporen. De planten kunnen bovengronds een lengte behalen van 0,5 m en ondergronds van 1,5 m.
Door de enorme ondergrondse ontwikkeling en de bovengrondse morfologie is de soort moeilijk chemisch te bestrijden. Het bladoppervlak van de 'bladeren' van heermoes is gering en deels rechtopstaand (zie afbeelding 1). Bovendien bevat het veel hydrofobe alkanen, ester, ketonen en alcohol, waardoor met name de opname van wateroplosbare herbiciden erg slecht is. Een groot deel van de biomassa van de plant bevindt zich echter onder de grond. De helft van de wortelstokken zit dieper dan 25 cm en de helft van de knolletjes dieper dan 50 cm. Onder veldsituaties worden dichtheden van 300 tot 1000 knolletjes per m2 gevonden.

Afbeelding 1. Heermoes wordt vooral op vochtige, enigszins verdichte klei aangetroffen (Bron: Flickr, Ekenitr).

Heermoes

Heermoes kan giftig zijn voor het vee, maar wordt ook wel als ingrediënt voor sommige medicijnen gebruikt. De plant kan door middel van de alkaloïden die erin zitten de omringende vegetatie onderdrukken. Verder slaat de plant zware metalen op en wordt hiervoor vaak als indicatorplant gebruikt.

Onderzoek

Op een drietal manieren werd informatie over de beheersingsmogelijkheden van heermoes verzameld:

  • literatuuronderzoek m.b.v. het programma Winspurs
  • zoeken op internet
  • inventarisatie bij de chemische bestrijdingsmiddelenindustrie en in de praktijk in het Zuidwesten.

Op grond van deze inventarisatie werd in het voorjaar van 1999 een proef in het Zuidwesten aangelegd met 14 verschillende middelen, die in verschillende gewassen gebruikt kunnen worden. Hierbij is vooral gekozen voor nieuwe en pas toegelaten middelen die mogelijk perspectief voor de bestrijding van heermoes hebben. Daarnaast werd een aantal oudere middelen met enige werking ter vergelijking meegenomen. In de proef zijn verschillende doseringen toegepast en is op verschillende tijdstippen gespoten. De werkzame stoffen amitrol, triclopyr en dichlobenil (waarvan ook bekend is dat ze tegen heermoes kunnen werken) werden niet meegenomen, omdat op het moment van keuze hun verdere toelating ernstig betwijfeld werd. Voorlopig zijn hun toelatingen echter verlengd in afwachting van aanvullende gegevens danwel Europese besluitvorming.

Moderne herbiciden niet effectief

Een aantal moderne herbiciden dat in verschillende gewassen toegelaten is, werd getest tegen heermoes. Lontrel (1 l/ha op 16 juni en op 8 juli), Lido sc (4 l/ha op 16 juni), Merlin (100 g/ha op 31 mei), oxadiargyl (0,25 l/ha op 31 mei), Titus met uitvloeier (40 g/ha op 16 juni en 30 g/ha op 8 juli), Safari met olie (30 g/ha op 16 juni en 8 juli), Targa prestige met uitvloeier (3 l/ha op 16 juni en 8 juli) boden onvoldoende perspectief voor de bestrijding van heermoes.

MCPA had de beste werking tegen heermoes (zie tabel 1). Twee keer een bespuiting met 1 l MCPA per ha (op 8 juli en 27 augustus) gaf een bestrijding van 99%. Het was echter wel nodig om de tweede bespuiting uit te voeren, omdat na de eerste bespuiting hergroei plaatsvond. Drie bespuitingen met 0,25 l MCPA per ha (16 juni, 8 juli en 27 augustus) gaven een reductie van heermoes van 84%. Er was geen hergroei, maar de planten waren bovengronds nog niet helemaal dood. MCPA is al toegelaten voor de bestrijding van heermoes in verschillende gewassen. Naast MCPA waren nog andere middelen effectief. Twee keer 1,5 l Starane per ha (op 16 juni en 18 juli) gaf een bestrijding van 90%. Er trad hergroei op. De toevoeging van 1 l Promotor bij de Starane gaf een minder goede werking. Er trad eerder hergroei op. Twee bespuitingen met 3 l Asulox per ha (16 juni en 8 juli) zorgden ervoor dat de planten deels afbrandden, maar er bleven te veel planten over die vervolgens verder groeiden. Roundup (4 l/ha of 1 l/ha op 27 augustus) had niet of nauwelijks effect.

Tabel 1. Percentage bestrijding heermoes.
Bespuiting (dosering in liter per ha)Percentage bestrijding
2 x 1,0 MCPA99
2 x 1,5 Starane90
3 x 0,25 MCPA84
2 x 1,5 Starane + 1 Promotor72
2 x 3,0 Asulox56
1 x 4,0 Roundup18
1 x 1,0 Roundup0

Voor de bestrijding van heermoes blijven de oudere middelen, zoals MCPA, dus nodig. MCPA heeft onder andere een toelating (voorlopig verlengd tot 1 juni 2004) in granen, aardappelen, vlas, graszaad, asperges, gladiolen, weiland, akkerranden en tijdelijk onbeteeld land. Amitrol (voorlopig verlengd tot 1 januari 2006) heeft onder andere een toelating voor tijdelijk onbeteeld land.

Toepassingstijdstip

Er vindt meer transport naar de wortelstokken plaats nadat de spruitgroei volledig is. Bestrijdingen met systemische herbiciden (amitrol, glyfosaat) in de late zomer (augustus/september) zijn meestal effectiever dan vroegere toepassingen die alleen bladafbranding geven. Bij de groeistoffen (fluroxypyr, MCPA) is het optimale spuitmoment echter het moment waarop zo weinig mogelijk reserves in de rhizomen zitten, te weten in juni/juli. Daarbij werken lagere doseringen en herhaalde toepassingen die de plant lang laten kwijnen vaak relatief beter dan eenmalige hoge doseringen.
De toepassing van de verschillende producten per gewas is aan verschillende regels gebonden voor wat betreft toepassingstijdstip, aantal toepassingen, ras, soort gewas, teeltdoel van het gewas, enzovoort.

Alternatieve beheersingsmethoden

Er is weinig bekend over alternatieven om heermoes te bestrijden. In de literatuur wordt genoemd dat verbreiding van heermoes voorkomen kan worden door de grondwaterstand omlaag te brengen en beter te draineren. Regelmatig maaien zou ook effectief zijn. Een concurrentiekrachtig gewas, waaronder heermoes weinig uitgroeimogelijkheden heeft, kan een bijdrage leveren. Mechanische beheersing in bijvoorbeeld de stoppel is moeilijk, omdat uit elk losgeraakt segment van een wortelstok danwel elk knolletje weer een heermoesplant kan groeien. Uitgroei uit deze stukjes kan gedurende een groot deel van het jaar (maart tot november) plaatsvinden. De knolletjes blijven lang levensvatbaar, mits ze niet uitdrogen. De grond afdekken met compost danwel zwart plastic heeft ook effect. Echter drie tot vier jaar afdekken met zwart plastic was nodig om de wortelstokken in de bovenste 60 cm van de grond kwijt te raken.

Comments

Submitted by Gast (not verified) on

Besten,

Een deskundige gaf mij deze week de volgende tip. Knip het af en maak er soep van in kokend water. Gooi vervolgens de soep over de net afgeknipte wortel en hij groeit zichzelf kapot. Heeft iemand dit geprobeerd?

Submitted by Gast (not verified) on
Uitpieren/uitputten door schoffelen is de meest effectieve manier van bestijden.

Submitted by Gast (not verified) on

Goedendag,

Ook ik heb zelf goede ervaringen met het wegschoffelen, lees kapotschoffelen, van de paardestaart. Na 3 jaar schoffelen, als ze al weer komen, zijn ze uiteindelijk vertrokken. Wel wordt er ieder jaar weer geschoffeld, maar ze komen niet meer in zicht.

Groeten.

Goedemorgen,

Aangezien wij sinds tientallen jaren enorm veel last hebben van heermoes, distels en brandnetels (wij hebben een zware kleiachtige grond - winter kloddernat - zomer scheurdroog en steenhard) hebben we, na jaren zwoegen en manueel uittrekken of wegschoffelen, zelfs besproeien met glyfosaat hielp niets, een volgend middel gevonden: SILVANET van Edialux.

Een sterk middel dat hardnekkig optreedt tegen brandnetels, winde, zuring, distels, heermoes, paardenstaart, kleefkruid, japanse duizendknoop, maar ook kan dienen voor houtachtigen zoals, bramen, paardekastanje, acacia, es, kers, eik, sleedoorn etc... Het spaart wel de grasachtigen (weiden en gazons).

Want, zoals je wel weet is "maaien, zaaien" en "trekken is stekken" bij distels, heermoes en brandnetels.

Ik zou zeggen, succes ermee ... Ikzelf ga er vanaf dit jaar ook mee aan de slag, hoop doet leven! Maar liefst geen hardnekkige onkruiden ...

Hilde 

Submitted by Gast (not verified) on

Ik heb een kleine tuin waarin dit onkruid elk jaar weer de kop opsteekt. Ik zou graag willen weten waar ik het middel SILVANET van Edialux kan krijgen. Nu bestrijd ik het door het zo diep mogelijk weg te halen, wat wel effect heeft, maar wat lang duurt, vooral als de buren er niets aan doen.

Submitted by Gast (not verified) on
Onze voortuin stond werkelijk vol met Heermoes. Op advies heb ik afgelopen jaar verdunde AA van Bayer dagelijks op de groene stengels gespoten. Dit jaar zijn er hier en daar nog wat stekjes opgekomen, als ik ze behandel met AA zijn ze binnen twee dagen bruin en komen niet meer op. Ik heb het goed onder kontrole nu. Ik heb een 1L fles bij Welkoop gekocht. Het stond niet in de winkel, maar is voor tuinders etc. bedoeld en is een geregistreerd produkt.  Ik moest me legitimeren.

Submitted by Lieve (not verified) on

Misschien kreeg u al antwoord op uw vraag nl "Waar kan ik Silvanet kopen?"  Maar misschien ook niet! Dus: Silvanet kan je in de beter tuincentra kopen en ook in de meeste AVEVE zaken.  Ga anders naar de website van edialux en daar kan je meer te weten komen over de verkooppunten in uw regio.

Veel succes met je heermoes of zoals wij het noemen "Kattestaart"..

met vriendelijke groeten,
Lieve

Submitted by Hannes (not verified) on

Geen afbraak op uw taal hoor, maar heermoes zijn paardestaarten.
Kattestaarten zijn heel iets anders.

Submitted by matthew (not verified) on

Beste Hidde , is Silvanet van Edialux voor iedereen te koop of alleen voor akkerbouwers dan wel bedoel ik "professionelen"? Kan ik als particuleer dit middel zomaar bij een tuincentrum kopen?

Beste Matthew. 

Submitted by sylvia (not verified) on

Hallo Hilde,

Je zegt in je bericht: "ik zelf ga er vanaf dit jaar ook mee aan de slag".
Wat zijn je resultaten?

Alvast bedankt voor je reactie.

Groeten,
Sylvia

Submitted by Gast van gaalen (not verified) on

Als het boven de grond komt, probeer dan de plant met zoveel mogelijk wortel uit te steken. De plant wil weer opnieuw groeien, maar heeft hiervoor voedsel nodig. Die betrekt hij uit de hoofdwortel die hierdoor steeds kleiner wordt. De hoofdwortel zit op ongeveer 60 cm diep. Deze methode geldt ook voor o.a kweek, paardebloemen, zevenblad en zelfs riet (alhoewel dat veel moeilijker is).

Submitted by Gast (not verified) on

Heermoes is allemaal kleine deeltjes die bij het schoffelen beschadigen en dan komen er juist meer deeltjes, wordt alleen maar erger. Je kan mcpa proberen of gewoon het kruid accepteren. Wat je ook kan doen, is de grond losmaken en ALLES er uithalen (veel werk: je moet er wat voor overhebben).

Submitted by Leonardo (not verified) on

Met het z.g. uitpieren of uitputten ben ik verplicht alle andere planten waar het heermoes doorheen groeit ook weg te schoffelen.
Dat is voor mij geen optie.

Submitted by hendrik (not verified) on
uitputten lolop mijn stuk grond schoffelen als ik bij het eind ben staat het op het begin punt al weer 4 cm hoog. ik zou dus de rest van mijn leven aan het schoffelen zijn

Submitted by Gast (not verified) on

Het kokende water is al genoeg (thermische onkruidbestrijding); door de hitte gaat de plant al stuk, dus dat soep koken is een fabeltje. Het groeit zich niet dood, maar verbrandt gewoon.

Submitted by Gast (not verified) on

Bestrijden met warm water helpt absoluut niet, zelfs behandeling met gasbrander helpt NIET....

Submitted by Gastdefruyt (not verified) on

Heermoes groeit goed op zure grond. Als ik voldoende magnesiumkalk strooi, vermindert de groei van heermoes.

Er wordt beweerd dat kattestaarten niet op gronden groeien met een hoge fosfaattoestand. Men zegt dat het strooien van een overdaad aan tripelsuper de plant doet verdwijnen; ik heb dit overigens zelf nog niet geprobeerd.

mvg

Submitted by Pracht (not verified) on

We kunnen een volkstuin krijgen waar het afgelopen jaar ongestoord heermoes heeft kunnen woekeren. Als we alleen spitten en proberen groente te kweken, weet iemand of dit wel te doen is? We hebben al gezien dat er overal worteltjes onder de grond zitten. Het is qua grootte niet te doen om alles eruit te krijgen.

Submitted by Gast (not verified) on

Als er verder nog geen gewassen staan, zou ik het eerst afbranden en vervolgens een jaartje onder zeil brengen. Eventueel de grond stomen, maar dat is een vrij kostbare en intensieve methode als je de middelen niet voorhanden hebt of een hobby-tuindertje bent. MCPA werkt erg goed, maar vergeet niet dat veel syntetische middelen ook andere
gewassen beschadigen. Ik ga zelf voor de schoffelmethode, daar het overal tussen staat (siertuin) en je van het plukken ook een beetje licht in je hoofd wordt..

Succes!

Submitted by Gast (not verified) on

Ik heb er lang last van gehad. Van alles geprobeerd.

Echter, het middel tegen brandnetels e.d., in mijn geval van Agrevo, werkt goed. Je zult het vaker moeten gebruiken, maar dat is geen probleem in die zin dat het gras en borderplanten er niet onder lijden en dat de paardenstaart al binnen enkele dagen slap gaat hangen en bruin wordt.

Komt het weer op, direct weer spuiten. Dan hoef je niet zoveel te gebruiken en echt alleen de opkomende plant onderhanden te nemen.

Ik ben hiermee geholpen.

Succes ermee


nb: in een Bayer-folder staat dat er geen middel (van Bayer) is ter verdelging...

Submitted by tom (not verified) on

Aan alle bezoekers:

Ik ben geen specialist, maar na het proberen van zowat alle volksvertelsels en courante onkruidbestrijders kan ik alleen maar bevestigen dat bovenstaand onderzoek 100% waar is. Ik heb 3x met MCPA gespoten en de heermoes is weg (en vooral : blijft weg). Heermoes groeit niet of slecht in vruchtbare grond dus om 100% resultaat te hebben, dien je nadien ook compost toe te voegen en een meststof met kalcaire werking.

Alle andere dingen werken niet of vragen jaren intensieve handenarbeid (zelf geprobeerd: folie, uittrekken, Roundup, Total net, Zapper). Zelfs gazon zaaien en regelmatig maaien helpt niet

Submitted by Gast (not verified) on

Hallo,

Ook ik heb veel last van veel helmgras of heermoes, van mijn buurvrouw. Mijn vraag aan u is: moet ik het middel veel verdunnen of moet ik het er onverdund op spuiten? En helpt het ook echt? Ik word helemaal gek van die rotzooi, heb het al diverse keren uitgegraven (wortels van een meter is daar niks bij), maar het blijft maar terugkomen.
Bij voorbaat dank ik u voor de review die u geplaatst heeft. Ik heb ook al alles geprobeerd, maar resultaat bleef uit, vandaar mijn vraag aan u.

Met vriendelijke groet,
W. Plank

Submitted by Gast (not verified) on

Hallo, hier een mede-nietspecialist,

Ook ik heb last van heermoes en heb intussen al gemerkt dat plukken en schoffelen niet werkt. Round-up geprobeerd, maar ik heb het idee dat ze dat zelfs lekker vinden!!!
ik heb al vaker gehoord van mcpa, en wil graag weten of dit een merknaam is, of een bestanddeel. En of ik het gewoon op mijn gazon kan toepassen?
En als het even kan ook een verkoopadres, als we dan toch bezig zijn...

b.v.d. Ivar

Submitted by Gast (not verified) on

MCPA is in Nederlands Limburg verkrijgbaar bij Van Oppen in Schimmert ( www.vanoppenbv.nl). Je kunt het ook in gazon spuiten: liefst enkele malen gedurende de zomermaanden à 1 ltr per hectare.

Succes!

Submitted by Gast (not verified) on

Ik heb ook last van heermoes in mijn tuin, en wil mcpa gebruiken. Kan de rest van mijn tuin wel tegen dat middel? Ik heb o.a. veel heermoes bij mijn buxusstruikjes instaan.

Submitted by Gast (not verified) on

Wees voorzichtig met MCPA. Andere planten kunnen er misschien niet tegen. Met een kap om de spuitlans werken scheelt een hoop.

Mcpa wordt ook verkocht bij fouragehandel Houtman in Boskoop en Hazerwoude-Dorp. Het kost nu € 16,75 excl BTW voor 3/4 liter. Je moet 60 ml verdunnen met 10 liter water en dat is genoeg voor 100 m2. Ze verkopen ook aan particulieren; zie hun website. De moleculen blazen zichzelf op: het is een doodgroeimiddel....

Submitted by the_roggy (not verified) on

Ik heb "KB Pelous'NET" tegen heermoes of paardenstaart gebruikt, en werkt zeer goed. Ook perfect tegen distels. Bevat MCPA als belangrijkste actieve stof... wat de goede werking verklaart natuurlijk.

Verkrijgbaar bij Brico, Hubo,...

Praktisch in ons geval wad dat het onschadelijk is voor grassen... vermits de distels in onze gazon stonden en de heermoes tussen siergrassen... Eender welke andere planten moet je wel zéér voorzichtig mee zijn...

Submitted by Gast (not verified) on

Ik ben sinds vorig jaar begonnen met het spuiten van BOFIX (http://www.avevewinkels.be/language/nl-be/nl/tuin/slim-tuinieren/product...) en LUOXYL (http://www.avevewinkels.be/language/nl-be/nl/tuin/slim-tuinieren/product...), elk op een helft van het terrein dat overwoekerd stond met heermoes.

LUOXYL vermeldt bestrijding van heermoes, BOFIX niet, maar dit product werd me aangeraden door een vriend die onderhoud doet van de openbare weg en zelf een coctail spuit van BOFIX en ROUNDUP.

Beide hebben vrij snelle resultaten - LUOXYL zelfs iets beter, ook distels en netels moeten eraan geloven, maar gras blijft gespaard.

Vorig jaar heb ik gesproeid in juni en augustus.

Dit jaar steken de plantjes weer de kop op en zal ik weer spuiten. Ik weet dat ik dat een paar jaar zal moeten volhouden maar blijf hopen dat het ooit te controleren valt.

Submitted by G. (not verified) on

Geachte lezers,

Ook ik kamp met het probleem van heermoes in mijn tuin. Ik heb vele onkruidbestrijdingsmiddelen geprobeerd maar niets werkt en de plantjes blijven terugkomen.

Ik was blij toen ik jullie reactie las, aangezien daar oplossingen worden genoemd die echt schijnen te werken. Ik ben nu druk op zoek naar het middel MCPA alleen ik kan het nergens krijgen...en waar ze het wel hebben, mogen ze het per 1 april niet meer aan particulieren verkopen...
Wie o wie weet een verkoopadres in de regio Den Haag dat het middel nog wel verkoopt aan particulieren?

Bij voorbaat dank!

Submitted by Hans Leijsen (not verified) on

Sinds twee jaar gebruik ik Silvanet voor de bestrijding van heermoes, zevenblad en akkerwinde. Ik kwam daar op door deze discussie.
Dit is superspul dat iedereen zou moeten kennen. Na de eerste behandeling komt er maar weinig terug. Dat bestrijd ik dan met een klein handspuitje. Ik betrek Silvanet (en het Zwitserse handspuitje) bij het Vlaams Zaadhuis. Kun je zo via de website bestellen. Levering op rekening!

Met vriendelijke groet,
Hans

Submitted by HansL on

Beste mensen,

Dit moet ik toch even kwijt in deze discussie. Enkele jaren geleden las ik op deze plaats dat Silvanet mogelijk een oplossing voor dit hardnekkige onkruid is. Na veel ervaring hiermee opgedaan te hebben kan ik melden: het werkt uitstekend. Ook op zevenblad en winde trouwens. Na de eerste behandeling komt vrijwel niets meer terug. De rest met een klein handspuitje nog even nabehandelen. Ik heb Silvanet online gekocht bij het Vlaams Zaadhuis (evenals de handige Zwitserse handspuitjes van Birchmeier en nog veel meer). 

Succes ermee!

Submitted by Dorien (not verified) on

Wij hebben inmiddels bijna ruzie met de buren vanwege de hardnekkige heermoes-invasie.
Nu Silvanet besteld, gezien de kennelijk goede resultaten. Ben heel benieuwd hoe goed dit werkt!

Submitted by jet (not verified) on

Ik heb afgelopen week een fles MCPA kunnen kopen op de internetshop lastvan.com. Voor een kleine 3 tientjes plus verzendkosten krijgen we een halve liter, genoeg voor 3600 m2. We kunnen dus jaren vooruit. Ik had de man vooraf even gebeld, hij had toen nog enkele flessen, dus voor de snelle beslisser!! Succes!

Submitted by kattestaart (not verified) on

Akkerbouwer betaalt 75 euro per bus van 10 liter, dus 7,50 euro per liter. Is al sinds jaar en dag leverbaar en wordt voorlopig niet verboden.

Submitted by Gast1968 (not verified) on

Kan iemand me vertellen hoe ik die mcpa verdun in welke hoeveelheid??

groet jolanda

Submitted by Aad (not verified) on

Jolanda,

Ik gebruik zelf 50ml MCPA per 10 liter water met 10ml uitvloeier en dat is zeer sterk. Ik moet zo snel mogelijk van die heermoes af, omdat mijn siertuin hier straks moet komen. Mogelijk is 10ml/10ltr al voldoende, maar ik denk dat je dan een langere adem moet hebben. Onder de 10ml/10ltr zou ik niet gaan zitten. Zorg dat je ze goed nat spuit evt. met een uitvloeier.

Succes!
Aad

Ik heb wel heermoes in de tuin, maar ik heb er geen last van. Het probleem zit vooral tussen de oren, maar de commercie speelt graag in op onze gemakzucht en onwetendheid. Een goed tegengif hiertegen vind je op http://www.annetanne.be/kruidenklets/uit-de-kruidenmand/kruiden-a-j/equisetum-arvense-heermoes/

Wie goedkoper en gifvrij wil spuiten: http://nl.wikipedia.org/wiki/Heermoes geeft al aan dat azijnzuur (20%) effectief is.

Onze drinkwaterverbruikers (wij allemaal dus), het bodemleven en onze (klein-)kinderen danken je.

Submitted by Henk Kamstra (not verified) on

Op het plaatje in bovenstaand artikel staat geen heermoes, maar een ander lid van de paardestaartfamilie. Dit is reeds een tijd geleden door mij aan de redactie gemeld, maar hier is tot nu toe niet op gereageerd. Men vindt dit kennelijk niet belangrijk.

Verder ben ik het eens met Lieven David dat er te gauw naar de gifspuit wordt gegrepen.

Ik had toen ik het commentaar hierboven las even de neiging om geïrriteerd te reageren... Ik las het alsof in één van de door Lieven David gemelde artikelen een verkeerde foto stond. Maar ik begrijp dat Henk Kamstra doelt op de foto dat Kennisakker bij dit artikel plaatst.Inderdaad, dat klopt niet... Het toont een paardenstaart die zijn sporendoosjes op groene stengels draagt, en dus zeker geen heermoes is.  Heermoes heeft steriele groene groeiwijzen, en een bladgroenloze fertiele faze met sporendoosjes... en die zijn op verschillende tijdstippen te zien. 

Submitted by admin on

Vanwege de (terechte) opmerkingen over de onjuiste foto is de heermoes-afbeelding vervangen door een beschikbare Flickr-foto.

Erik Greve, beheerder.

Submitted by Raymond (not verified) on

Ik lees hier inderdaad vele goede reacties. Ik ga het ook met MCPA proberen, maar ik vroeg me af als je heermoes tussen je natuursteentegels hebt zetten word door MCPA je tegel dan niet aangetast?

Submitted by karo (not verified) on

Even een vraagje over de azijnzuur; moet dit 20% zijn, of kan gewoon schoonmaakazijn ook?
Ben benieuwd naar een zo milieuvriendelijke manier.

Submitted by Ernest (not verified) on
Ik ben het volledig met Lieven eens! Ik heb een tuin van zowat 20 aren, vroeger ook met een grote moestuin, en ik heb nooit chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Toen ik er kwam wonen (zowat 30 jaar geleden) had ik ook veel heermoes (of paardenstaart - Equisetum arvanse), zurkelsoorten en ander onkruid die op zure grond wijzen. Veeeeel compost gestrooid (jaarlijks) tot de grond een goede somenstelling had gekregen en de paardenstaart bleef weg. Ik heb mijn tuin enkele jaren verwaarloosd, en ja hoor... de heermoes is er weer. Maar ik weet wat ik moet doen, he;). Overigens: heermoessoep (koken, zeven en verdunnen) is schitterend om planten te besproeiien (o.a. tegen schimmels); netelgier is een probaat middel tegen bladluizen, en er zijn nog heel wat milieuvriendelijke middeltjes die echt wel probaat zijn.

Submitted by Rob (not verified) on
Misschien werkt het kooksel van heermoes niet zozeer als verdelger maar als grondbemester? In enkele bronnen en reacties lees ik terug dat heermoes vooral groeit op voedselarme bodem. Deze pioniersoort zou volgens onder fragment gebruikt kunnen worden om bodem te verrijken: " Ik kan me voorstellen dat je niet echt blij bent wanneer heermoes in je (moes)tuin opduikt. Maar wanneer je het kruid in flinke hoeveelheden ter beschikking hebt, kan je maar beter van de nood een deugd maken.Zoals al herhaaldelijk gezegd, is heermoes een erg mineraalrijk kruid. Heel wat planten doe je een erg groot plezier met een extra gift aan mineralen, dus het mulchen met de afgesneden groene heermoesstengels is nog zo'n gek idee niet.Bekender is de toepassing van heermoes als gier: Je laat een kilo groene heermoesplanten trekken in een emmer met 10 liter water, en dat gedurende een dag of tien. (Hou het goedje afgedekt: het gaat gisten en walgelijk ruiken!) Daarna kan je het (bij voorkeur verdund) gebruiken als een vloeibare meststof, of je besproeit er bijvoorbeeld door luis aangetasten planten mee. De zwarte luizen op onze tuinbonen gingen in elk geval vlot op de loop.In plaats van een 'gier' kan je ook gewoon een afkooksel maken van dezelfde hoeveelheden plant en water, dat je gedurende drie kwartier laat sudderen. Gebruik als vloeibare meststof." (Bron: http://annetanne.be/kruidenklets/uit-de-kruidenmand/kruiden-a-j/equisetum-arvense-heermoes/)

Submitted by anti heermoes (not verified) on

Ik weet uit ervaring dat je heermoes alleen met mcpa heel goed kunt bestrijden en dan ook defenitief.
Middel: Brabant mixture, is alleen nog verkrijgbaar als je beschikt over een spuitlicentie,wat ik er van begrepen heb.

Submitted by martien (not verified) on

Heermoes is goed te bestrijden wanneer er vanaf 1 mei wordt begonnen met het schoffelen van de kattestaarten. Er vindt geen stekken plaats bij schoffelen, omdat de hoofdwortels en knolletjes op minimaal 10 cm diepte zitten. De streng die afgeschoffeld word kan wel in pruikvorm terug komen maar deze is weer te schoffelen. Een belangrijk punt: je moet vanaf 1 mei beginnen, 1 juni is te laat voor een goed resultaat.

MCPA is verreweg het meest effectief. Van belang is dat het op een dauwnat gewas 's ochtends vroeg wordt gespoten met 10cc per 100m2, 1l per ha. Hogere doseringen kunnen wel, alleen het risico op verbranding en dus geen systemische werking wordt vergroot.

Fosfaat remt de groei van de heermoes, echter alleen in oude varkensboer-doseringen waar alleen mais nog een kans heeft om te groeien. Dus niet echt een optie.

Submitted by hendrik (not verified) on
Fosfaat is inderdaat de middel om het landurig kwijt te zijn, doch ik woon in een woon wijk waar het gronwater hoog staat en het grond voedzaam fasfaat zou de op lossing zijn maar geen buur bij mij zou de stank accepteren. roundup help een beetje maar is duur en moet vaak her gebruikt worden. ik ga binnen kort Genoxone ZX gebruiken 100ml op 8 liter water. voor mijn stuk grond heb ik zeker 2x 100ml nodig het staat op het  open grond 6 bij 9 meter en tussen tegels her bestraten is voor mij ook niet echt een optie ik ben al65 en geld om het te laten doen heb ik ook niet dus probeer dat genox en zal mijn bevindingen hier melden

Pages