Secondary menu

Beheersing aardappelmoeheid

- Achtergronden en praktische voorbeelden -
15/03/2011 - Diverse - PPO-agv, DLV Plant, HLB en PA

Waar gaat dit over?

De brochure aardappelmoeheid van het Actieplan Aaltjesbeheersing geeft veel informatie over de achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing van aardappelcysteaaltjes. Met praktische voorbeelden worden maatregelen toegelicht om aardappelmoeheid te beheersen.