Secondary menu

Actieplan aaltjesbeheersing
In 2005 is op initiatief van het Produktschap Akkerbouw (PA) het Actieplan Aaltjesbeheersing opgezet om aaltjesproblemen bij de teelt beter beheersbaar te maken. In 2009 heeft het PA ingestemd met een vervolg op het Actieplan voor de periode tot en met 2013 en daar wederom fondsen voor beschikbaar gesteld.
Binnen het Actieplan voeren diverse partijen gezamenlijk onderzoeks- en voorlichtingsprojecten uit op het gebied van aaltjesbeheersing. In het organogram van het Actieplan kunt u zien welke partijen en personen in de stuurgroep en commissies zitting hebben.

Algemene pagina's:

De eerste fase (2005-2009) van het Actieplan heeft al veel resultaten opgeleverd, welke zijn verspreid via rapportages, brochures, artikelen, etc. Daarnaast worden er ook steeds nieuwe projecten gestart. Enkele van de projecten zijn of worden met cofinanciering van het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van EL&I uitgevoerd. Alle producten van het Actieplan zijn (of komen) via dit onderdeel van Kennisakker.nl beschikbaar.

Binnen het Actieplan worden onderzoeksprojecten uitgevoerd voor de thema's monitoring , beheersing en bestrijding . Hieronder kunt u alle beschikbare informatie vinden over de lopende en reeds afgeronde projecten van het Actieplan, inclusief reeds opgeleverde rapportages. De projecten zijn per thema weergegeven. De resultaten worden ook via kennisoverdracht verspreid.

Thema monitoring

Thema beheersing

Thema bestrijding

Thema kennisoverdracht