Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Perceelskeuze

Teelthandleiding graszaad - graszaad in het bouwplan

In dit hoofdstuk van de teelhandleiding graszaad is informatie te vinden over het belang van perceelskeuze, vruchtwisseling, bodemvruchtbaarheid en mechanisatie.

Teelthandleiding graszaad - bodem en bemesting

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de rol van bodem en bemesting in de graszaadteelt.

Teelthandleiding vezelvlas - vlas in het bouwplan

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over vlas in het bouwplan.

Teelthandleiding koolzaad - teeltvoorwaarden en grondbewerking

Dit deel van de teelthandleiding koolzaad gaat in op de teeltvoorwaarden van en de grondbewerking voor koolzaad.

Teelthandleiding zaaiuien - grond

In dit deel van de teelthandleiding zaaiuien wordt ingegaan op de rol van de grond bij de teelt van zaaiuien.

Teelthandleiding cichorei - perceelskeuze

In dit deel van de teelthandleiding cichorei wordt ingegaan op de perceelskeuze voor de teelt van cichorei.

De voorgeschiedenis van een perceel, waaronder vruchtwisseling, onkruidbezetting en gegevens over stikstofmineralisatie, is van groot belang voor de keus van een geschikt perceel voor de cichoreiwortelteelt. Ook aspecten als toegankelijkheid, bewortelbaar profiel, ...

Teelthandleiding winterrogge - groeifactoren

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de groeifactoren.

Rogge stelt weinig eisen aan de groeiomstandigheden en kan daarom, beter dan de andere graansoorten, op minder gunstige groeiplaatsen worden verbouwd. Andere wintergranen, zoals wintertarwe en triticale, zijn gevoeliger voor de groeiomstandigheden en zijn op vruchtbare gronden ook duidelijk productiever ...

Teelthandleiding zomergerst - bodem

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding zomergerst wordt ingegaan op de rol van de bodem bij de teelt van zomergerst.

Teelthandleiding luzerne - perceelskeuze

In dit deel van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de perceelskeuze voor de teelt van luzerne.

Naast de samenstelling van de grond, de profielopbouw en de grondwaterstand is ook de voorgeschiedenis van een perceel van belang. Vruchtwisseling, onkruidbezetting en bodemstructuur bepalen mede de kans van slagen van het gewas. Dit maakt dat lang niet elk perceel geschikt ...

Teelthandleiding wintertarwe - bodem

In dit deel van de teelthandleiding wintertarwe wordt ingegaan op de rol van de bodem bij de teelt.

Teelthandleiding karwij - teeltvoorwaarden

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de teeltvoorwaarden.

Teelthandleiding triticale - bodemgesteldheid

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de rol van de bodemgesteldheid bij triticale.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Perceelskeuze