Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Overige

Teelthandleiding graszaad - herfstbehandeling

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de herfstbehandeling van een graszaadgewas.

De hoogte van de opbrengst van graszaad wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal bloeihalmen per m2, de zaadzetting en de zwaarte van het zaad. Op het aantal bloeihalmen kan de teler invloed uitoefenen. Het aantal voldoende ontwikkelde spruiten voor de ...

Teelthandleiding vezelvlas - vlas in het bouwplan

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over vlas in het bouwplan.

Teelthandleiding pootaardappelen - selectie

In dit deel van de teelthandleiding pootaardappelen wordt ingegaan op de selectie van de aardappelplanten.

Teelthandleiding pootaardappelen - keuring

In dit deel van de teelthandleiding pootaardappelen wordt ingegaan op de keuring.

Teelthandleiding karwij

In de teelthandleiding karwij vind u informatie over de teelt, oogst en bewaring van karwij.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Overige