Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Loofdoding

Loofdoding consumptieaardappelen

Voor loofdoding is 2-4 ltr Reglone/diquat, 1 ltr Spotlight Plus, 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr olie en 2-3 ltr Finale SL 14 e.a. beschikbaar. Het middel en de dosering is afhankelijk van de mate van afrijping van het gewas. Gewassen die een heel eind op retour zijn (minder dan 50% groen) kunnen nu nog gespoten worden met 2-2.5 ltr. Reglone/diquat.

Loofvernietiging aardappelen

De grond in de aardappelrug is op veel plaatsen redelijk ver uitgedroogd. Kunt u geen bal van deze grond meer maken, dan is loofvernietiging met hoge doseringen diquat (o.a. Reglone) gevaarlijk in verband met naveleindrot.

Loofdoding en inschuurplanning consumptieaardappelen

Weet wat je hebt, dat is het uitgangspunt voor loofdoding en inschuurplanning.Stem de strategie voor de loofdoding en de inschuurplanning goed af op de situatie van uw percelen. Phytophthora, rot, holheid en onderwatergewicht zijn aandachtspunten. Voer proefrooiingen uit en beoordeel de situatie in het veld goed.

Loofdoding pootaardappelen

Blijf altijd regelmatig controleren op hergroei. Qua nabespuiting(en) gaat de voorkeur uit naar Spotlight Plus of Quickdown, eventueel gecombineerd met ca. 1 ltr Reglone als ook nog groen blad aanwezig is (Quickdown alleen op geklapte gewassen).

Loofdoding consumptieaardappelen

Van veel aardappelpercelen is het loof al behoorlijk op zijn retour. Het valt op dat zelfs een aantal groene percelen al velvast is. Ze groeien nauwelijks meer in kilo’s, maar wel in onderwatergewicht. De volgende zaken kunnen redenen zijn om het gewas dood te spuiten:

Loofvernietiging pootgoed

De loofvernietiging van pootgoed begint de komende weken weer. Wat zijn de aandachtspunten?

Op percelen waar tijdens de selectie bacteriezieke planten gevonden zijn, is ons advies om verspreiding in die percelen zoveel mogelijk te beperken, een volvelds bespuiting uit te voeren i.p.v. loofklappen of looftrekken.

Doorwas in aardappelen

Aardappelpercelen met doorwas vragen extra aandacht bij loofdoding. De mate van doorwas verschilt veel tussen en binnen percelen. Om een goed beeld te krijgen van de doorwassituatie in uw perceel moet u dus op een groot aantal plekken binnen uw perceel planten oprooien en beoordelen op doorwas.

Grote besparing mogelijk bij loofdoding aardappelen

Sensoren vertellen feilloos hoeveel middel er nodig is om aardappelen dood te spuiten. De laatste jaren bleek dat, op een afstervend gewas, op deze manier gemiddeld 50% middel `werd bespaard.
De rekenregel die de sensorwaarde omrekent naar een dosering is goed getest. De rekenregel kan worden gekoppeld aan Greenseeker-sensoren, de N-sensor van YARA en uw spuitcomputer.

Loofdoding TBM-pootgoed

Loofdoding van het TBM-pootgoed is nu aan de orde. Wacht met loofdoding niet langer dan strikt nodig. Zodra het pootgoed voldoende aan de maat is, dat wil zeggen er zijn voldoende pootbare knollen, maak dan het loof dood om verdere virusbesmetting te voorkomen.

Loofvernietiging pootaardappelen

Reglone mag dit jaar ook weer vóór 15 juli ingezet worden. Voor de volveldstoepassing blijft het maximum 5 liter per hectare per seizoen. Pas bij een volveldstoepassing van Reglone echter op voor de risico’s op naveleindrot.

Blijf niet gerooide percelen pootgoed controleren op hergroei

Blijf percelen pootgoed die nog niet gerooid zijn controleren op hergroei. Vanaf de weg lijkt het vaak mee te vallen, in het veld valt het regelmatig tegen. Hergroei is erg vatbaar voor zowel luizen als phytophthora. Het is van belang de hergroei zo snel mogelijk dood te spuiten.

Met minder middel effectief loofdoden met behulp van gewassensoren

Veel aardappelpercelen sterven dit jaar vroeger af. Voor het doodspuiten van aardappelloof dat op zijn retour is, is 30-70% minder middel nodig dan de etiketdosering. Onderzoek bevestigde dit en resulteerde in rekenregels die een sensorwaarde omrekenen naar een dosering van loofdoodmiddelen.

Groei van consumptieaardappelen

Rond dit tijdstip vragen veel aardappeltelers zich af hoe de markt zich zal ontwikkelen. Kilo’s, sortering, kwaliteit en prijs bepalen het resultaat. Afhankelijk van grondbedekking en temperatuur kunnen de aardappelen komende maand nog veel groeien. De hoogte van het onderwatergewicht kan in deze periode sterk variëren en is onder andere sterk afhankelijk van rijpheid, neerslag en bemesting.

Dood in verband met Y-virus tijdig het loof van pootaardappelen

Er zijn volop argumenten om ondanks de vroege loofvernietigingsdata van de NAK het pootgoed nog wat door te laten groeien, maar bedenk wel dat:

Gebruik bijmestsysteem in aardappelen op stikstofrijke percelen of na basisgift drijfmest

Gebruik een stikstofbijmestsysteem (NBS) in aardappelen op stikstofrijke percelen of na voorjaarstoepassing van drijfmest. Stikstofrijke percelen zijn van nature sterk mineraliserende gronden, gronden waarop vaak organische mest wordt toegediend of pas gescheurd grasland.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Loofdoding