Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Aflevering

Bakkleur fritesaardappelen

Als o.a. de bakkleur achteruit blijkt te gaan, kan dit een aantal oorzaken hebben:

Aardappelen verkopen en/of afleveren? Eerst zelf tarreren!

Het aandeel tarra is dit groeiseizoen flink hoger dan andere jaren. We constateren meer groeischeuren, vreterij en duidelijk meer groen. De ervaring leert dat ‘slechte verrassingen’ bij de levering van aardappelen voor beide partijen zeer vervelend zijn, zeker bij het huidige prijsniveau.

Haal meer uit uw uitslag van de suikerbieten

De uitslag van uw suikerbieten geeft veel informatie over het slagen van de teelt, waarom goed of waarom slecht. De interne gehalten worden o.a. beïnvloed door de groei, ras, rooitijdstip, jaar en bemesting. 

Enkele kenmerken zijn:

Bewaring en aflevering van pootaardappelen

In de bewaring en verwerking van pootaardappelen is op dit moment een aantal zaken van belang:

Teelthandleiding consumptieaardappelen - bewaring

In dit deel van de teelthandleiding consumptieaardappelen wordt ingegaan op de bewaring van consumptieaardappelen.

Bij de oogst verkeert de consumptieaardappel doorgaans in een optimale toestand. Tijdens de bewaring zal er zowel verlies van gewicht als van kwaliteit optreden. Bij een goede bewaring kunnen deze verliezen echter sterk worden beperkt.

Teelthandleiding consumptieaardappelen - kwaliteitseigenschappen

In dit deel van de teelthandleiding consumptieaardappelen wordt ingegaan op de kwaliteitseigenschappen van consumptieaardappelen.

De kwaliteitseigenschappen van de knollen worden enerzijds bepaald door de erfelijke eigenschappen van het ras. In wisselwerking daarmee beïnvloeden anderzijds de groeiomstandigheden in hoge mate de uiteindelijke kwaliteit. Welke kenmerken als ...

Teelthandleiding zaaiuien - afleveren

In dit deel van de teelthandleiding zaaiuien wordt ingegaan op het afleveren van zaaiuien.

De meeste uien worden in Nederland vanaf de producent in bulk aangeleverd en verpakt. Een klein gedeelte wordt op de bedrijven zelf veilingklaar gemaakt. Het klaarmaken voor de veiling vindt hoofdzakelijk in Noord-Holland, Friesland, op het eiland Tholen en in de omgeving van Barendrecht ...

Teelthandleiding zomergerst - productie, afzet en verwerking

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding zomergerst wordt ingegaan op de productie, afzet en verwerking van zomergerst.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Aflevering