Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Opslag

Geef aardappelopslag geen kans

Ondanks dat het afgelopen winter gevroren heeft, is aardappelopslag een probleem. Om te voorkomen dat de aardappelcysteaaltjes deze aardappelopslag gaan benutten om nieuwe cysten te vormen, moet deze (wettelijk verplicht) vóór 1 juli volledig bestreden zijn.

Bestrijding aardappelopslag

In verschillende gewassen zien we  aardappelopslag komen. Met name in bieten en uien kan dit tot een behoorlijk probleem leiden. Een goede bestrijding van de gehele plant is enkel met glyfosaat mogelijk. Voer al de bewerkingen met glyfosaat uit onder groeizame omstandigheden en pas op met wind. Kies bij afgeharde omstandigheden de grootste verdunning!

Bestrijding wortelonkruid en aardappelopslag in wintertarwe

Voor een geslaagde wortelonkruid- en aardappelopslagbestrijding in wintertarwe is de opname van het middel van essentieel belang. Dat betekent bij groeizaam weer spuiten. Haagwinde, kleefkruid en aardappelopslag kunnen goed met 1 ltr Starane per ha worden bestreden. Akker(melk)distel moet bestreden worden door 2 ltr MCPA of 1 ltr MCPA + 20-30 gr Ally SX per ha.

Aardappelopslag in suikerbieten

Aardappelopslagplanten kunnen het best vanaf een grootte van circa 10 cm behandeld worden. Probeer de bestrijding met glyfosaat toe te passen bij zo goed mogelijke opnameomstandigheden voor de actieve stof.

Aardappelopslag kan beter op de langste dag al dood zijn

De wettelijke verplichte datum waarop aardappelopslag bestreden moet zijn is 1 juli.

Wortelonkruid- en aardappelopslagbestrijding in wintertarwe

Herbiciden moeten voor het uitaren worden ingezet. Dit betekent in vroege percelen dat voor een betere opname niet meer kan worden gewacht op regen. Haagwinde, kleefkruid en aardappelopslag kunnen goed met 1 ltr Starane per ha worden bestreden. Akker(melk)distel moet bestreden worden met 2 ltr MCPA of 1 ltr MCPA + 20-30 gr Ally SX per ha.

Onkruidbestrijding maïs

Door het warme weer ontwikkelt de maïs zich snel, evenals het onkruid. De droge omstandigheden zijn op dit moment niet ideaal. Het onkruid, vooral melganzevoet is afgehard en de bodemherbiciden werken (nog) niet. Vanaf donderdag nemen de regenkansen toe en zullen de omstandigheden verbeteren.

Teelthandleiding graszaad - herfstbehandeling

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de herfstbehandeling van een graszaadgewas.

De hoogte van de opbrengst van graszaad wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal bloeihalmen per m2, de zaadzetting en de zwaarte van het zaad. Op het aantal bloeihalmen kan de teler invloed uitoefenen. Het aantal voldoende ontwikkelde spruiten voor de ...

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Opslag