Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Onkruidbestrijding

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Onkruidbestrijding in zaaiuien na de opkomst van het gewas

Het vaststellen van de gebruikswaarde van een aantal middelen, aangewend over een groeiend gewas.

Verslag van de resultaten van het technisch onderzoek in 1956

Ziektenbestrijding, Chemische onkruidbestrijding en Rassenonderzoek met zaai-uien, plantuien en sjalotten

Onkruidbestrijding in zaai-uien voor en na opkomst van het gewas

Vaststellen van de gebruikswaarde van een aantal middelen en mengsels daarvan, toegepast voor en na de opkomst van het gewas.

Onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van onkruid in zaaiuien

In de jaren 1991, 1992 en 1993 is in veldproeven nagegaan of in een ruimer plantverband dan tot nu toe gebruikelijk is, de onkruidbestrijding uitgevoerd kan worden als een combinatie van chemische bestrijding in de rij en mechanische bestrijding tussen de rijen. Dit onderzoek is zowel uitgevoerd in vlakveldsteelt als in ruggenteelt bij 50 cm rijenafstand en met toepassing van duplo-zaai. Bovendien is onderzocht of de zaaimethode waarbij per zaaistrook drie rijtjes worden gezaaid voorkeur verdient boven duplo-zaai. Tenslotte zijn de mogelijkheden van een volvelds-egbewerking verkend.

Onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien met herhaalde toepassing van combinaties van herbiciden na opkomst

Onderzoek naar de vervanging van het herbicide difenoxuron op ROC De Waag, ROC Van Bemmelenhoeve en ROC Rusthoeve heeft een aantal combinaties van herbiciden opgeleverd die in een lage dosering en bij herhaalde toepassing een alternatief vormen. Het is van groot belang voor een succesvolle toepassing van deze combinaties dat de onkruidontwikkeling nauwgezet wordt gevolgd. De hoeveelheid werkzame stof die nodig is voor onkruidbestrijding in uien, kan met het gebruik van een aantal van deze combinaties verminderd worden.

Duurzame onkruidbestrijding bij Niet-Kerende Grondbewerking

In Nederland neemt het areaal waarop NKG (Niet Kerende Grondbewerking) wordt toegepast toe. Naast het areaal is ook de interesse van telers in NKG-systemen groeiende. NKG in Nederland beperkt zich vrijwel tot systemen met minimale grondbewerking. Directzaai wordt vrijwel niet toegepast.

DIRECTZAAI in het Oldambt

Het onderzoek naar directzaai is een project dat gestart is in 2003 op SPNA locatie Ebelsheerd. In 2007 is het project uitgebreid met akkerbouwers uit de omgeving, Zo kwam het totaal op 11 onderzoekslocaties. Door de jaren heen zijn er waarnemingen uitgevoerd en opbrengsten bepaald.

Pre-harvest bespuiting met glyfosaat

Uit proeven met akkermelkdistelbestrijding in granen bleek dat een pre-harvest bespuiting een belangrijke aanvulling is op de eerder uitgevoerde MCPA (evt. + Ally) bespuiting. Deze pre-harvest inzet scoort ook beter dan een latere aanvullende bestrijding in de stoppel. Benut dit moment zodra het graan er aan toe is. Er zijn drie handvatten wanneer de bespuiting uitgevoerd kan worden:

Onkruidbestrijding zaaiuien

Op veel percelen ligt inmiddels al een behoorlijke hoeveelheid bodemherbiciden. De effecten hiervan zijn vaak goed zichtbaar qua remming van onkruiden. Toch is vaak nu een contactbespuiting wenselijk om o.a. kleefkruid, melden, kamille en zwaluwtong niet te laten ontsnappen.

Onkruidbestrijding suikerbieten

In de praktijk zien we nog een aantal overgebleven onkruiden zoals kamille, hondspeterselie, kleefkruid, varkensgras, melden en wortelonkruiden. Op de meeste percelen heeft het wortelonkruid sterk gereageerd op voorgaande bespuitingen. Het is belangrijk dat Lontrel goed wordt opgenomen. De omstandigheden zijn deze week goed (niet afgehard en redelijk hoge RV).

LDS onkruidbestrijding aardappelen ná opkomst

Er is afgelopen week nog op veel percelen vlak voor opkomst gespoten met een bodemherbicide, vaak de combinatie Sencor+Boxer+olie. Anderen hebben gekozen voor het afbranden met een lage dosering Sencor, Basagran en olie. Voor het toepassen van het LDS systeem is het van belang korte intervallen aan te houden.

LDS grassenbestrijding in suikerbieten

Dual Gold (0,5 ltr vanaf het 2-bladstadium bieten) en Frontier Optima (0,3-0,45 ltr vanaf 2-4 blad stadium bieten) bieden bij voldoende bodemvocht nog mogelijkheden op kiemende grassen in het LDS-systeem.

Afbranden bij opkomst aardappelen

Wanneer u er voor kiest om de onkruidbestrijding in aardappelen zonder bodemherbicide vooraf te doen dan is een goede bestrijding van bovenstaand onkruid rond de opkomst van de aardappelen cruciaal.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Onkruidbestrijding