Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Planning

Teelthandleiding graszaad - bijlagen

In deze bijlagen van de teelthandleiding graszaad is nadere informatie te vinden over stikstbemestingsadviezen voor en teeltmaatregelen in graszaad.

Teelthandleiding zetmeelaardappelen - organisatie en economie

In dit deel van de teelthandleiding zetmeelaardappelen wordt ingegaan op de organisatie en economie van de teelt van zetmeelaardappelen.

Teelthandleiding cichorei - teeltkalender

In dit deel van de teelthandleiding cichorei wordt ingegaan op de planning van diverse aspecten van de teelt van cichorei.

Teelthandleiding luzerne - organisatie en economie

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de organisatorische en bedrijfseconomische aspecten.

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de saldoberekeningen en de arbeidsbehoefte voor de teelt van luzerne voor akkerbouwbedrijven. De in de voorgaande hoofdstukken behandelde teeltaspecten van luzerne worden in dit hoofdstuk gekwantificeerd naar financiële en ...

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Planning