Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Overige

Agro-food industrie en akkerbouw samen in terugwinning mineralen

"De ideale situatie? Dat we losse stromen krijgen voor stikstof, kalium en fosfaat, met daarnaast een ‘schone’ stroom organische stof."

Grond en baggerspecie

Onlangs is het nieuwe Besluit bodemkwaliteit van kracht geworden. Het uitgangspunt is dat u zelf verantwoordelijk bent voor de bodemkwaliteit op uw bedrijf. Gemeenten en waterschappen kunnen nu gebiedsspecifieke normen vaststellen voor het gebruik van grond en baggerspecie. Informeer welke normen er in uw gebied gelden.

Teelthandleiding zomergerst - bodem

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding zomergerst wordt ingegaan op de rol van de bodem bij de teelt van zomergerst.

Teelthandleiding wintertarwe - bodem

In dit deel van de teelthandleiding wintertarwe wordt ingegaan op de rol van de bodem bij de teelt.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Overige