Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Wratziekte

Vermindering van besmetting van grond en van aantasting van aardappel door wratziekte

Wratziekte (Synchytrium endobioticum) is een probleem waar alle aardappeltelers in het oosten van Nederland - van de Veenkoloniën tot het Peelgebied - mee te maken hebben. Slechts een beperkt aantal percelen is besmet met deze quarantaineziekte, maar om uitbreiding te voorkomen zijn maatregelen opgelegd die velen treffen. In dit onderzoek is gekeken hoe een besmetting versneld verlaagd kan worden en of de kans op besmetting verminderd kan worden.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat middel C (nog geen toelating als bestrijdingsmiddel) op een (kunstmatig) besmet perceel het aantal aangetaste planten met 60% verminderde. Voor telers in de omgeving van een besmet perceel kan dit middel ook mogelijkheden bieden om te voorkomen dat hun perceel ook besmet raakt met de ziekte.

Kan de vermeerdering van wratziekte worden tegengegaan?

Door toepassing van chitine bij het poten van aardappelen neemt de kans op besmetting met wratziekte af. Vooral bij rassen met een vrij laag resistentiecijfer kunnen zodoende grote problemen (besmetverklaring) voorkomen worden.
Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Wratziekte