Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Rot

Bespuitingsproef tegen koprot met loofdodende middelen

Het principe van koprotbestrijding kan gezien worden als het zo snel mogelijk indrogen van de halzen na het optrekken.

Invloed van de halsdikte op het optreden van koprot

De reden van het feit, dat kunstmatig drogen van uien niet meer dan een reductie van koprot met 50% oplevert, kan o.a. gezocht worden in de heterogeniteit van de halsdikte binnen een partij uien, waardoor het droogproces minder gelijkmatig verloopt.

Effect van tijdelijke warmtebehandeling met hoge temperatuur op het optreden van koprot

Nagaan of het mogelijk is door tijdelijke behandeling van de uien bij hoge temperatuur het effect van het normaal kunstmatig drogen bij 30 °C daarna te vergroten.

Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui

Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden.

Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.

Drogingsproef met plantuitjes ter bestrijding van koprot

In aansluiting op de koprotproef met plantuitjes, die uitgevoerd werd in Juli 1953, is in 1954 eenzelfde proef opgezet met het doel het effect van kunstmatig drogen op het koprotpercentage na te gaan.

Uienolie als bestrijdingsmiddel tegen witrot-aantasting van uienplanten

Aantasting van uienplanten door Sclerotium cepivorum berk. Komt in Nederland steeds meer voor. Door P. Merriman is hiertegen een bestrijdingsmethode ontwikkeld op basis van stimulatie van sclerotiënkieming door uienolie. Na kieming sterft het sclerotium af omdat er geen infectie plaatsvindt.

Bestrijding witrot

Het vaststellen van de invloed van een grondbehandeling met uienolie op het verloop van het aantal sclerotiën in de grond.

Bestrijding Witrot Sumisclex in zaaiuien

Het testen van Sumisclex in deverse doseringen en behandelingen.

Bestrijding witrot in zaaiuien

Trachten door middel van groeistofbespuitingen met 2.4-D resistentie tegen witrot te verkrijgen.

Onderzoek over het koprot der uien

De schade, die vele uientelers leden, door zeer ernstige koprot rotting in opgeslagen uien, gaf SNUIF aanleiding een onderzoek in te stellen naar de oorzaak ervan, alsmede de omstandigheden, die haar bevorderen.

Bestrijding koprot in zaaiuien

Het vaststellen van het bestrijdend effect van een aantal middelen aangewend in de vorm van gewasbehandeling.

Onderzoek naar effectieve chemische bestrijding van bladvlekkenziekte en koprot en naar voorspelling van koprot in uien

In de periode 1988-1993 zijn kas- en veldproeven met uien uitgevoerd waarin het effect is nagegaan van diverse fungiciden op bladvlekkenziekte en koprot. In een aantal proeven is bovendien onderzocht of de werkingsduur van vier middelen verschilde door ze te vergelijken in een 7-daags en in een 14-daags spuitschema. Daarnaast is onderzoek verricht naar het verband tussen de aanwezigheid van Botrytis allii in bladtoppen gedurende het groeiseizoen en het uiteindelijk percentage koprot in bewaring.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor voorspelling van koprot bij uien

Voorspelling van koprot bij uien op basis van het incuberen  van bladtoppen gedurende het seizoen om de aanwezigheid van Botrytis allii vast te stellen lijkt niet mogelijk. Aanwijzingen zijn verkregen die er op wijzen dat bij een dergelijke methode van bemonstering het niet beperkt moet blijven tot de bladtoppen, maar dat ook andere delen van het blad bij de bemonstering moeten worden betrokken. Het onderzoek heeft laten zien dat vroegere infecties tot meer koprot leiden.

Roodrot, Rasgevoeligheid en effect van fungiciden

Roodrot in aardappelen wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophthora erythroseptica. Aantasting door de schimmel kan leiden tot rot in de knollen op het veld en/of in de bewaring. Een besmette partij aardappelen is moeilijk onder controle te krijgen. De weersomstandigheden en de grondsoort en het ras hebben grote invloed op de mate van problemen met roodrot.

UV-C licht tegen droogrot in aardappelen

In een verkennende studie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van resistentieverhoging van de aardappelknol door middel van UV-C licht. Deze verhoging van de resistentie zou moeten leiden tot minder droogrot en als gevolg daarvan tot een lager risico op het mislukken van de volgteelt. In diverse gewassen bleek UV-C licht tot een hogere resistentie te leiden door de aanmaak van antioxidanten. Ook in zoete pataat werd in de literatuur beschreven dat met een specifieke dosering van 360 mJ.cm-2 UV-C licht de resistentie in zoete aardappel werd verhoogd, waardoor Fusarium-kiemen een maand na belichting minder kans hadden om de knol te infecteren (Stevens, Khan et al. 1999).

Een soortgelijk modelsysteem werd op het PPO-agv toegepast met Fusarium coeruleum (F. solani) in aardappel. Na twee jaar onderzoek lijkt ook in aardappel de weerstand van de plant tegen ziekteverwekkers toe te nemen na toepassing van UV-C licht.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Rot