Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Rhizoctonia

Wel of geen knolbehandeling tegen Rhizoctonia?

Beoordeel en bepaal de sclerotiën-index van de partij pootgoed. Blijft de sclerotiën-index beneden de 10, dan hoeft u het pootgoed niet te behandelen tegen Rhizoctonia. Als al veel langere kiemen op het pootgoed aanwezig zijn bij een sclerotiën-index lager dan 10, eveneens behandelen. Is de index hoger dan 10, dan is het snel zinvol om de knollen voor het poten te behandelen.

Knolbehandeling pootgoed

Bij de consumptieaardappelteelt geldt als richtlijn een sclerotiënindex van 10. Bij de pootaardappelteelt bepaalt ook de strategie bij het poten (grond-rijenbehandeling) een rol bij de keuze voor een knolbehandeling vooraf. Als u zowel een knol- als grondbehandeling toepast, gebruik dan bij voorkeur verschillende middelen.

Inzet granulaat bij pootaardappelen?

Uit onderzoek tot nu toe blijkt dat bij aardappelrassen met een matige resistentie tegen aardappelcysteaaltjes een granulaat mogelijk een grotere rol kan spelen bij de beheersingsstrategie. Dit blijft echter ook sterk afhankelijk van de relatieve vatbaarheid van de te telen rassen op een bepaalde aaltjespopulatie.

Knolbehandeling pootaardappelen

Als er op het pootgoed Rhizoctonia aantasting zit, is het snel zinvol om de knollen voor het poten te behandelen. Rhizoctonia op de pootgoedknol kan, zeker bij vroeg poten in koude grond, zorgen voor een slechte opkomst, groeischeuren, een mindere sortering en een lagere opbrengst.

Beheersing Rhizoctonia in zetmeelaardappelen

Bij de teelt van zetmeelaardappelen krijgt de praktijk de laatste jaren steeds meer te maken met een zwaardere aantasting door Rhizoctonia vanuit de grond. Om deze aantasting te bestrijden, zijn er verschillende middelen beschikbaar. Een volveldsbehandeling met een grondbehandelingsmiddel tegen Rhizoctonia is veelal te duur, het saldo van zetmeelaardappelen laat dit niet toe. Daarom is in opdracht van het Productschap Akkerbouw (PA) met cofinanciering van Bayer Cropscience en Syngenta Crop Protection onderzoek gedaan of een rijenbehandeling met lagere dosering voldoende perspectief biedt
Uit dit onderzoek is gebleken dat met behulp van een grondbehandeling een positief resultaat kan worden bereikt, met name als gevolg van een hogere prijs bij een hoger OWG. Op beide locaties gaf de kwart dosering van Amistar het hoogste rendement. Het nieuwe middel AC2522 heeft het ook goed gedaan, maar heeft echter nog geen toelating in zetmeelaardappelen.

Rhizoctonia in consumptieaardappelen

Als er op het pootgoed rhizoctonia-aantasting zit, is het snel zinvol om de knollen voor het poten te behandelen. Rhizoctonia op de pootgoedknol kan, zeker bij vroeg poten in koude grond, zorgen voor een slechte opkomst, groeischeuren, een mindere sortering en een lagere opbrengst.

Knolbehandeling pootaardappel tegen Rhizoctonia

In de pootgoedteelt kan, naast aantasting vanuit de grond, ook Rhizoctonia-schade voortkomen uit de aanwezigheid van sclerotiën op de knollen. Om een goed beeld te krijgen van deze besmetting is het verstandig een aantal knollen te wassen.

Knolkwaliteit van aardappel na diverse (biofumigatie)gewassen

Sommige gewassen bevatten inhoudsstoffen als glucosinolaten. Wanneer dergelijke gewassen goed ingewerkt worden, worden iso-thiocyanaten gevormd die dodelijk zijn voor diverse bodempathogenen. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de kwaliteit van de aardappel, die hierna geteeld werd, verbeterd werd door de diverse grondontsmettingstechnieken.

De kwaliteit van de aardappel werd in twee jaar van onderzoek niet eenduidig beïnvloed door de teelt van diverse voorvruchten. Eén jaar was er duidelijk minder diepe schurft (poederschurft) op de knol aanwezig na 8 van de 16 behandelingen. De toevoeging van zaadmeel (biofumigatie) leidde tot een lagere Verticillium-besmetting van de grond en in één jaar tot een hogere lakschurftbezetting.

Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon

In deze samenvatting wordt kort ingegaan op de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden om met geozoneerd water of ozon ziekten te beheersen en kisten te ontsmetten.

Bestrijding van bewaarziekten in pootaardappelen met knoflook

SPNA en HLB hebben in het samenwerkingsverband stichting SON onderzoek uitgevoerd naar het effect van knoflookmiddelen op bewaarziekten van aardappelen. Van knoflook is bekend dat het een verdrijvend effect heeft op insecten, zoals trips en luis. Om het effect te bepalen op schimmelziekten in de bewaring van pootaardappelen en van bodemschimmels in de pootaardappelteelt werden in de jaren 2006 t/m 2008 laboratorium-, kas- en veldproeven uitgevoerd.

Op basis van de verkregen resultaten van de veldproeven en de bewaarproef moet worden geconcludeerd dat de knoflookmiddelen onder praktijkomstandigheden geen perspectief bieden voor de beheersing van bewaarziekten in aardappelen.

Rhizoctonia in consumptieaardappelen

Als er op het pootgoed rhizoctonia-aantasting zit, is het snel zinvol om de knollen voor het poten te behandelen. Rhizoctonia op de pootgoedknol kan, zeker bij vroeg poten in koude grond, zorgen voor een slechte opkomst, groeischeuren, een mindere sortering en een lagere opbrengst.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Rhizoctonia