Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Vliegen en muggen

Bietenvlieg in suikerbieten

In veel percelen suikerbieten komen we momenteel aantasting en eieren tegen van de bietenvlieg. De eieren zijn klein, langgerekt, wit en liggen in pakketjes van 1-4 aan de onderkant van het blad (vaak de oudste). De larven kruipen in het blad en veroorzaken vooral forse bladschade. De werking van de zaadinsecticide (o.a. Poncho) lijkt al uitgewerkt.

Effect van bestrijding van de tarwegalmug op aarfusarium in wintertarwe

De laatste jaren komen tarwegalmuggen in steeds grotere mate voor in Noordoost-Groningen, een gebied waar veel tarwe verbouwd wordt. De larven van dit insect voeden op de zich ontwikkelende aren, waardoor deze beschadigd worden. Belangrijker is wellicht dat de aantasting door de galmug een invalspoort kan vormen voor schimmels als aarfusarium. Dit brengt risico's met zich mee in verband met de vorming van mycotoxinen als DON door deze schimmels, waardoor partijen graan afgekeurd kunnen worden.

Op verzoek van het PA is in 2004 onderzoek gestart, waarbij gekeken werd naar de relatie tussen de tarwegalmug en fusariumaantasting en DON-gehalte. Uit het onderzoek blijkt dat het bestrijden van de tarwegalmug/bladluis leidt tot minder aarfusarium. Bij het DON-gehalte werd geen eenduidig resultaat gevonden.

Teelthandleiding graszaad - bestrijding van plagen

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de bestrijding van plagen in graszaad.

In de graszaadteelt kunnen bij enkele grassoorten specifieke insecten van betekenis zijn. In hoeverre ze van invloed zijn op de zaadproductie, is slechts van een enkele aantasting bekend. Het economisch belang van een bestrijding is dan ook vaak niet bekend. Voor ...

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Vliegen en muggen