Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Virussen

Roestvlekken in aardappelknollen

Roestvlekken in aardappelknollen vormen bij consumptieaardappelen een probleem waar geen afdoende oplossing voor aan te geven is. Het kan zowel door virusziekten veroorzaakt zijn als fysiologisch van aard zijn.

In deze samenvatting worden resultaten van virusonderzoek van praktijkmonsters met roestsymptomen in 2005 gegeven en wordt ingegaan op de theorie van het ontstaan van calciumgebrekssymptomen en tot welke proefopzet dit geleid heeft.
De resultaten van een in 2006 uitvoerde pottenproef worden kort besproken. Kort, omdat er, evenals in de praktijk, maar weinig knollen met roestsymptomen ontstonden. In 2007 is er opnieuw een proef in potten uitgevoerd met een vergelijkbare opzet. Doel van het onderzoek was aanknopingspunten vinden voor teeltmaatregelen om roestvlekken in de praktijk te voorkomen. Dit is niet bevredigend gelukt.

Voorkom virus- en bacterieverspreiding in uw aardappelpootgoed

Deze tip wijst u op mogelijheden om virus- en bacterieverspreiding tegen te gaan.

Tabaksratelvirus in aardappel

Aardappel is vatbaar voor het tabaksratelvirus (TRV). Bij gevoelige aardappelrassen kan aantasting door dit virus dit leiden tot kringerigheid in de knollen. Tabaksratelvirus wordt overgebracht door aaltjes die behoren tot de geslachten Trichodorus of Paratrichodorus. Van TRV zijn meerdere virustypen bekend. Een aaltjessoort kan maar één virustype overbrengen. Tot voor kort werd aangenomen dat TRV niet of nauwelijks via pootgoed overgaat en dat besmetting met TRV niet ten koste gaat van de opbrengst. Bovendien werd verondersteld dat het virus bij gevoelige rassen wordt ingekapseld, waardoor het niet overdraagbaar zou zijn.

In dit onderzoek van het PPO-AGV is aangetoond dat TRV met het pootgoed kan overgaan.
De mate van vatbaarheid voor TRV, van gevoeligheid voor kringerigheid en van overdraagbaarheid via pootgoed is afhankelijk van het ras, het virustype en de interactie tussen ras en virustype. Het virustype hangt samen met het Trichodoride aaltje dat de eerste infectie heeft veroorzaakt. In het rassenonderzoek aardappelen zullen de rassen dan ook met meerdere Trichodoride soorten getoetst moeten worden.
Er zijn rassen die heel vatbaar zijn voor TRV, maar weinig of geen kringerigheid vertonen. Het ras Wilja is hiervan een voorbeeld. Een dergelijk ras wordt aangeduid met de term "symptoomloze drager". Ook bij zeer gevoelige rassen kan het virus goed overgedragen worden via het pootgoed. Een voorbeeld hiervan is het ras Santana. Daarnaast bleek in onderzoek uit Schotland dat aantasting door tabaksratelvirus opbrengstverlies kan veroorzaken. Hoe groot dit opbrengstverlies is hangt af van het ras.

Tabaksratelvirus in aardappel ongezien gevaarlijk?

Vrijlevende Trichodoride-aaltjes (Paratrichodorus- en Trichodorus-soorten) veroorzaken directe schade in een groot aantal gewassen. De meeste Trichodoridesoorten zijn tevens vector voor het Tabaksratelvirus (TRV). Dit virus veroorzaakt in aardappel "stengelbont" en "kringerigheid", waarbij de gevoeligheid rasafhankelijk is.
In samenwerking met Plant Research International gaat het PAV onderzoeken wat de invloed van TRV is op de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van de aardappelproductie.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Virussen