Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Virussen

Ziekzoeker in pootaardappelen

Virus- en bacterieziekten vormen één van de grootste problemen in de pootaardappelteelt. De huidige detectie van ziek pootgoed vindt plaats door menselijke selecteurs. Veel schade ontstaat doordat de ziekte niet in een vroeg stadium wordt ontdekt. Daarom bestaat er de behoefte aan een snelle en adequate ziektedetectie.
Dit onderzoek was met name gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent lag op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn.

Op basis van de meetresultaten en discussies in de klankbordgroep kan geconcludeerd worden dat de technieken nog niet rijp zijn om naar de praktijk te brengen. Nader onderzoek is nodig.

Insecticiden houden Y-virus in pootgoed niet tegen

In deze artikelen uit 2008 en 2010 wordt ingegaan op de luis- en virusbestrijding in pootaardappelen.Diverse maatregelen zijn belangrijk in de strategie tegen Y-virus.

Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen

Het doel van dit onderzoek was om te komen tot een optimale wijze van bestrijding van zowel luis als virus in pootgoed. Het Y-virus is een toenemend probleem in de teelt van pootgoed. Meer Y-virus in de nacontrole van pootgoed resulteert in klasseverlaging, wat een financiële tegenvaller voor de teler betekent. In 2009, 2010 en 2011 is op 2 locaties per jaar onderzoek uitgevoerd naar het overbrengen van het Y-virus door luizen in pootaardappelen.

In dit onderzoek zijn 6 verschillende spuitstrategieën tegen het overbrengen van het Y-virus getoetst. Deze strategieën betroffen het spuiten van combinaties van minerale olie, pyrethroïde en extra luizendoder. In deze samenvatting zijn de resultaten van 3 jaar onderzoek beschreven.
Uit de beide proeven in Valthermond in 2010 en 2011 kan worden geconcludeerd dat door het spuiten van minerale olie, pyrethroïde of een extra luizendoder het percentage Y-virus in de nacontrole kan worden verlaagd. Hierbij resulteerde de hoogste dosering van wekelijks 15 l/ha minerale olie in de grootste verlaging van het Y-virus.Om het virusverlagende effect van wekelijks 15 l/ha minerale olie te benaderen zijn meerdere combinaties van minerale olie met een pyrethroïde of tweewekelijks een luizendoder mogelijk of een dekkend spuitschema met twee keer per week pyrethroïde.

Viruspreventie pootaardappelen

Zeker in het begin van het groeiseizoen is extra aandacht nodig voor de luizensituatie op uw percelen. Steeds meer aardappelen staan/komen nu boven. Ook vanuit opslagplanten in andere gewassen kan het Y-virus nu verspreid worden.

Toprolbestrijding in aardappelen

In de week rond 10 juni vliegt de aardappeltopluis van de winterwaarden (rozenstruiken) naar aardappelplanten. Het aanprikken van (enkel en alleen) de aardappeltopluis kan toprol veroorzaken. De symptomen hiervan zijn pas zichtbaar vanaf eind juli. Er is slechts een beperkt aantal topluizen nodig om het typische schadebeeld te veroorzaken.

Zorg voor virusvrije omgeving TBM-pootgoed

Het Y-virus (YO, YN, YNTN, YNW) is het belangrijkste virus in (poot)aardappelen in Nederland. Het wordt door bladluizen verspreid. Het virus komt zowel uit het pootgoedperceel zelf, omdat dat vaak niet helemaal virusvrij is, als ook uit de omgevende aardappelgewassen.

Doe mee aan vrijwillige nacontrole op virus bij TBM-pootgoed

TBM-pootgoedtelers worden in de gelegenheid gesteld om vrijwillig deel te nemen aan nacontrole op de besmetting met Y- en A-virus. De Stichting TBM stimuleert deze vrijwillige nacontrole. Per bedrijf wordt éénmalig € 50,- beschikbaar gesteld om dit onderzoek te laten uitvoeren. Telers krijgen hierover persoonlijk bericht.

Blijf niet gerooide percelen pootgoed controleren op hergroei

Blijf percelen pootgoed die nog niet gerooid zijn controleren op hergroei. Vanaf de weg lijkt het vaak mee te vallen, in het veld valt het regelmatig tegen. Hergroei is erg vatbaar voor zowel luizen als phytophthora. Het is van belang de hergroei zo snel mogelijk dood te spuiten.

Virusbestrijding (tbm-)pootgoed

Het jaar 2008 heeft veel virus gebracht. Er beginnen nu veel luizen te vliegen. Wat kunt u nu nog doen aan het pootgoed 2009?

Overdracht Aardappelvirus Y door bladluizen in aardappel

De laatste jaren nemen de problemen met Aardappelvirus Y (PVY) toe. Om de oorzaak hiervan te achterhalen, is in 2006 onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft het volgende geleerd:

  • De veldsituatie voor wat betreft aanwezige PVY-stammen is veranderd;
  • Nieuwe soorten bladluizen die PVY kunnen overdragen zijn niet gevonden;
  • Bij sommige bladluissoorten worden andere REF-waarden gevonden wanneer PVYNTN en PVYN-Wi worden overgedragen. Voor deze soorten zal de NAK andere REF-waarden gaan gebruiken voor de vaststelling van de loofdodingsadviesdatum.

Voorkom verspreiding van virus in pootgoed

Spuit Y-virusgevoelig pootgoed wekelijks vanaf opkomst tot de loofdoding met 7,5 l/ha minerale virusolie + pyrethroïde om verspreiding van virus in het gewas tegen te gaan:

Verzekert u ervan dat het pootgoed vrij is van aaltjes

Om te zorgen dat het pootgoed zelf geen bron van aaltjesproblemen op uw perceel gaat worden, is het zaak de geleverde pootgoedpartij goed te controleren.

Om een introductie van aardappelcysteaaltjes te voorkomen verdient gewassen pootgoed de voorkeur.
Aanhangende grond kan cysten bevatten. Het is wel belangrijk dat de partij goed teruggedroogd is om rot te voorkomen.

Dood in verband met Y-virus tijdig het loof van pootaardappelen

Er zijn volop argumenten om ondanks de vroege loofvernietigingsdata van de NAK het pootgoed nog wat door te laten groeien, maar bedenk wel dat:

Veel luizen; minerale olie beschermt pootaardappelen tegen besmetting met Y-virus

Uit de bladluisvangstgevevens van de zuigvallen van de NAK blijkt dat in afgelopen week (14 en 15 mei) in Zeeland (Colijnsplaat) extreem veel virusoverbrengende bladluizen hebben gevlogen. In Tollebeek (Flevoland) en Kollumerwaard (Friesland) waren de vangsten in de zuigvallen nog laag. Dit kan snel veranderen.
Houdt daarom de site van de NAK goed in de gaten.

Wekelijkse minerale oliebespuitingen nog steeds effectief tegen Y-virusverspreiding in pootaardappelen

In 2006 toonde het Landbouwcentrum Aardappelen in België opnieuw aan dat minerale olie noodzakelijk blijft om verspreiding van het Y-virus in pootaardappelen tegen te gaan. Zij liet in proeven zien dat ook het insecticide Plenum de verspreiding van het Y-virus niet tegengaat. De virusreductie met minerale olie was circa 55% en met Plenum 0 %. Plenum werkte wel goed als insecticide.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Virussen