Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Emelten

Vraat in suikerbieten? Zoek de dader!

Hoewel de weersomstandigheden vooralsnog het zaaien vertragen, is het goed om alvast even stil te staan bij vraat in jonge suikerbietplanten. Twee boosdoeners die niet door speciaal pillenzaad worden bestreden zijn emelten en slakken. Voor een goede bestrijding is tijdige identificatie van de dader noodzakelijk.

Tijdelijke vrijstelling Talstar voor de bestrijding van emelten in suikerbieten

Dit jaar heeft Talstar 8 SC weer een tijdelijke vrijstelling in de bieten voor de bestrijding van emelten. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2008 voor zowel de zaaivoortoepassing tijdens het zaaien als de rijenbehandeling na opkomst.

Bestrijding van emelten in gras

Emelten, de larven van de langpootmuggen, zijn een belangrijke plaag in grasland in Noordwest-Europa. Indien grasland wordt gescheurd voor een land- of tuinbouwgewas, is de kans op emeltschade in het volggewas reëel, afhankelijk van het type volggewas. De problemen in akkerbouwgewassen doen zich voor in het eerste jaar na het scheuren van graslandpercelen.

In 2004 is door het PPO-AGV in Lelystad onderzoek gestart naar de bestrijding van emelten in grasland. Uit het in 2004 en 2005 uitgevoerde onderzoek blijkt dat diverse chemische en biologische middelen perspectief bieden op een succesvolle bestrijding van emelten in grasland.

Teelthandleiding graszaad - bestrijding van plagen

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de bestrijding van plagen in graszaad.

In de graszaadteelt kunnen bij enkele grassoorten specifieke insecten van betekenis zijn. In hoeverre ze van invloed zijn op de zaadproductie, is slechts van een enkele aantasting bekend. Het economisch belang van een bestrijding is dan ook vaak niet bekend. Voor ...

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Emelten