Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Bladluizen

Schadedrempel bladluis in consumptieaardappelen

In het teeltseizoen 2011 is door DLV Plant en proefboerderij Rusthoeve een proefveldonderzoek opgestart om de schadedrempel van bladluizen in consumptieaardappelen vast te stellen. Door de hoge frequentie van grote hoeveelheden neerslag in de maanden juli en augustus waren er zo goed als geen luizen in de proef aanwezig. Om deze reden is dan ook besloten de proef vroegtijdig te beëindigen.

Luizen en Coloradokevers in aardappelen

De luizen in zetmeelaardappelen beginnen toe te nemen. Vooral op percelen waar geen Vydate onder ligt beginnen luizen te komen. Maar ook in vroege percelen komen luizen voor. Controleer hierop en indien er meerdere luizen per blad voorkomen en of regelmatig kolonies, spuit dan met 0.15 ltr Calypso of 0.25 kg Gazelle of 0.3 kg Plenum of 0.16 kg Tepekki.

Bladluizen granen

We zien een uitbreiding van bladluizen in tarwe. Controleer uw gewassen op voorkomen van luizen. Zodra na de bloei meer dan 70% van de halmen bezet is met luis is een bestrijding noodzakelijk. Wacht niet tot gewas helemaal onder luis zit, anders is de schade door honingdauw erg groot. Voer indien nodig een bestrijding uit met 0,15 - 0,25 kg Pirimor of 0,14 kg Teppeki.

Luisbestrijding in zetmeel- en consumptieaardappelen

Voor bestrijding van coloradokevers en larven in aardappelen is dit jaar nieuw toegelaten het middel Coragen (DuPont). De traditionele middelen die we gebruiken om coloradokevers te bestrijden (Calypso, Gazelle en de pyrethroïden) doden, naast luizen, ook veel natuurlijke vijanden van luizen (de pyrethroïden doden niet de moeilijke soorten).

Viruspreventie pootaardappelen

Houd voor de bontgevoelige rassen in deze periode een kort interval aan met minerale virusolie; ook bij gebruik van Actara aan de basis. Ga door tot u minimaal 2 selectieronden heeft gehad. Gebruik bij de bontgevoelige rassen 4-7 liter minerale virusolie per ha per week. Bij snelle loofgroei is een interval van 4-5 dagen aan te raden.

Luizen in tarwe

Door de hoge temperaturen ontwikkelen tarwepercelen zich snel. Daarnaast ontwikkelen ook insecten zich dit najaar bijzonder snel. Op dit moment resulteert dat in een hoge luisbezetting op vooral de vóór half oktober gezaaide tarwepercelen. Op tarwe die pas boven staat vinden we sporadisch alleen volwassen, gevleugelde luizen.

Luis- en virusbestrijding in pootaardappelen

Het doel van dit onderzoek was om te komen tot een optimale wijze van bestrijding van zowel luis als virus in pootgoed. Het Y-virus is een toenemend probleem in de teelt van pootgoed. Meer Y-virus in de nacontrole van pootgoed resulteert in klasseverlaging, wat een financiële tegenvaller voor de teler betekent. In 2009, 2010 en 2011 is op 2 locaties per jaar onderzoek uitgevoerd naar het overbrengen van het Y-virus door luizen in pootaardappelen.

In dit onderzoek zijn 6 verschillende spuitstrategieën tegen het overbrengen van het Y-virus getoetst. Deze strategieën betroffen het spuiten van combinaties van minerale olie, pyrethroïde en extra luizendoder. In deze samenvatting zijn de resultaten van 3 jaar onderzoek beschreven.
Uit de beide proeven in Valthermond in 2010 en 2011 kan worden geconcludeerd dat door het spuiten van minerale olie, pyrethroïde of een extra luizendoder het percentage Y-virus in de nacontrole kan worden verlaagd. Hierbij resulteerde de hoogste dosering van wekelijks 15 l/ha minerale olie in de grootste verlaging van het Y-virus.Om het virusverlagende effect van wekelijks 15 l/ha minerale olie te benaderen zijn meerdere combinaties van minerale olie met een pyrethroïde of tweewekelijks een luizendoder mogelijk of een dekkend spuitschema met twee keer per week pyrethroïde.

Zwarte bonenluis in suikerbieten

Controleer uw suikerbieten op het voorkomen van de Zwarte bonenluis. Op diverse percelen suikerbieten wordt deze aangetroffen. Het vinden van de zwarte bonenluis wil niet zeggen dat er direct gespoten moet worden. De schadedrempel wordt overschreden als voor half juli meer dan 50% van de planten zwaar gekoloniseerd zijn.

Topluisbestrijding consumptieaardappelen

Afgelopen week hebben we in aardappelpercelen ook de aardappeltopluis gevonden.

Luisbestrijding in granen

In de afgelopen periode is op een aantal percelen een pyrethroïde tegen het graanhaantje gespoten. Het effect tegen luis is echter gering. Kijk dus goed of nog een specifieke bladluisbestrijding nodig is. De norm ligt voor de bloei op 30% van de halmen bezet met luis en na de bloei op 70%. Gebruik 0,1-0,25 kg pirimicarb met voldoende water (400 ltr).

Insecten in granen

In winter- en zomergranen is een forse toename van het graanhaantje en bladluizen te vinden. Omdat veel granen dit jaar minder groene delen en droogtestress hebben is het eerder zinvol om een bestrijding tegen luizen uit te voeren, dan in andere jaren. De schadedrempel in een goed gewas ligt vóór en tijdens de bloei op 30% van de halmen bezet.

Viruspreventie pootaardappelen

Zeker in het begin van het groeiseizoen is extra aandacht nodig voor de luizensituatie op uw percelen. Steeds meer aardappelen staan/komen nu boven. Ook vanuit opslagplanten in andere gewassen kan het Y-virus nu verspreid worden.

Toprolbestrijding in aardappelen

In de week rond 10 juni vliegt de aardappeltopluis van de winterwaarden (rozenstruiken) naar aardappelplanten. Het aanprikken van (enkel en alleen) de aardappeltopluis kan toprol veroorzaken. De symptomen hiervan zijn pas zichtbaar vanaf eind juli. Er is slechts een beperkt aantal topluizen nodig om het typische schadebeeld te veroorzaken.

Zorg voor virusvrije omgeving TBM-pootgoed

Het Y-virus (YO, YN, YNTN, YNW) is het belangrijkste virus in (poot)aardappelen in Nederland. Het wordt door bladluizen verspreid. Het virus komt zowel uit het pootgoedperceel zelf, omdat dat vaak niet helemaal virusvrij is, als ook uit de omgevende aardappelgewassen.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Bladluizen