Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Beheersing nematoden

Innovatieve Tolerantietoets AM

Samenvatting

Vanuit Duitsland is melding gemaakt dat er een aantal populaties (G. pallida) zijn die op een Relatieve Vatbaarheid van 20% zitten op Seresta, terwijl die voor RV 2% is getoetst op PA3. Het HLB maakt melding van velden waar de dichtheden na de teelt van hoog resistente rassen veel te hoog blijven. Inmiddels heeft Averis aangetoond dat er ook in Nederland meerdere populaties zijn die qua virulentie het niveau van vermeerdering van de Duitse vondsten evenaren.

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Waardplantgeschiktheid (nieuwe) groenbemesters voor plantparasitaire aaltjes

De vraag naar (nieuwe) groenbemesters wordt vanuit de sector steeds groter. Het is van groot belang om de waardplantstatus van groenbemesters (rassen) voor de verschillende plantparasitaire aaltjessoorten te kennen, zodat telers op basis van de aanwezige aaltjesbesmetting de beste groenbemester kunnen kiezen. De laatste jaren komen er wel steeds nieuwe groenbemesters (bijv. bladkool, zwaardherik, Japanse haver, maar ook nieuwe rassen binnen de bestaande gewassen, zoals nieuwe bladrammenas-rassen en gele mosterd-rassen) op de markt, maar er wordt geen goed, gecoördineerd en objectief onderzoek gedaan naar de waardplantgeschiktheid van deze nieuwe groenbemesters. Het doel binnen dit project is om voor een set van nieuwe groenbemesters goede gegevens m.b.t. de waardplantgeschiktheid voor 1 of 2 van de belangrijkste groepen van aaltjes (wortelknobbel-, en mogelijk wortellesie-aaltjes) te bepalen. De resultaten worden opgenomen in het Aaltjesschema en komen daardoor direct voor de praktijk beschikbaar.

Warmwaterbehandeling van sjalotten tegen aantasting door stengelaaltjes

Warmwaterbehandeling bleek een afdoend middel te zijn om door stengelaaltjes aangetaste partijen sjalotten van deze parasieten te bevrijden. Behalve stengelaaltjes wordt ook secundaire valse meeldauw zeer goed bestreden door warmwaterbehandeling en alleen dit laatste rechtvaardigt reeds deze behandeling van plantsjalotten. Er is geen verschil tussen herfst- en voorjaarsbehandeling in het effect op de opbrengst, maar ter voorkoming van verliezen tijdens de bewaring verdient een herfstbehandeling de voorkeur.

Stengelaaltjes

Aantasting en bestrijding van Stengelaaltjes en alle invloeden die daarbij een rol spelen.

Kwantitatief Onderzoek over Plantenparasitaire Aaltjes

Verband tussen bevolkingsdichtheid van aaltjes en schade; aan welke regels zijn bevolkingsvermeerdering en vermindering bij aaltjes gebonden en welke invloed hebben de teelt van goede en slechte waardplanten en uitwendige omstandigheden hierop.

Stengelaaltjes op zaaizaad

Verslagen van begassingsproeven met methylbromide en een onderzoek naar de betekenis van een geringe besmetting met ditylenchus dipsaci van zaaizaad

Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is HLB in 2012 gestart met project ‘Vestiging en verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje binnen een perceel. Dit maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, heeft een brede waardplantenreeks en kan meerdere generaties per jaar vormen. Omdat bronnen van verspreiding bijna altijd aanwezig zijn, zou verwacht mogen worden dat na introductie op een perceel de besmetting zich snel uitbreidt. In de praktijk blijken percelen echter zelden van voor tot achter te zijn besmet.

Stengelaaltjes in uien (Ditylenchus dipsaci) 1967

Er is onderzoek gedaan aan de volgende onderwerpen: Bestrijding van stengelaaltjes in uien en phlox. De gebruikte middelen waren: Nemafos, AAvlitox, Temik, Terracur, Ambush.

Stengelaaltjes in uien (Ditylenchus dipsaci) 1966

Er is onderzoek uitgevoerd aan de volgende onderwerpen: Verband tussen de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes vóór het zaaien en de optredende schade, Invloed van het gewas (ui, peen, witlof) op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes, Verticale verdeling van stengelaaltjes in de grond, bestrijding van stengelaaltjes in ui en phlox, onderzoek naar de nematicide werking van enige verbindingen tegen het stengelaaltje.

Stengelaaltjes in uien (Ditylenchus dipsaci) 1965

Er is in uien onderzoek uitgevoerd aan verschillende onderwerpen: Invloed van verschillende gewassen en uitwendige omstandigheden op de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes. Op verspreid liggende proefplekken in West-Friesland waar stengelaaltjes aanwezig waren is het effect van de teelt van gras, witlof en kroten nagegaan op de populatiedichtheid. Verband tussen bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes vóór het zaaien van het gewas en de optredende schade. In de Wieringermeer en op Flakkee is naar dit verband onderzoek gedaan.

Beheersing Meloidogyne minor in bouwplanverband

Meloidogyne minor is een tamelijk weinig onderzocht wortelknobbelaaltje waarvan bekend is dat deze, behalve in sportvelden, problemen kan geven in de aardappelteelt. In deze studie is onderzocht hoe M. minor in bouwplanverband kan worden aangepakt. Tegelijk is een deskstudie gedaan naar de huidige stand van de kennis.

Optimale inzet vang- / lokgewassen

Bij de beheersing van problemen met aaltjes kunnen vang- en lokgewassen ingezet worden om de problematiek te verminderen. In dit project is voor 4 soorten aaltjes het effect van de teelt van groenbemesters ten opzichte van zwarte braak en onbehandeld op de aaltjesaantallen onderzocht.

Indicator voor het bodemleven op basis van overige aaltjes

Behalve schadelijke aaltjes zijn er ook goede aaltjes. Deze aaltjes zijn een goede indicator van de ontwikkeling en stabiliteit van het bodemvoedselweb. Dit komt doordat aaltjes in alle voedingsniveaus van het bodemvoedselweb aanwezig zijn en minder gevoelig zijn voor fluctuaties in bijvoorbeeld temperatuur en vocht zoals sommige andere bodemorganismen. Het doel van dit project was om een methode te ontwikkelen waarbij aaltjes als toestandsindicator van de biologische bodemkwaliteit worden gebruikt.

Behandeling uitgangsmateriaal tegen stengelaaltjes

Aanleiding

Stengelaaltjes zijn een groot en toenemend probleem in diverse gewassen. Vooral uien kunnen zeer zware schade oplopen. Eerstejaars plantuitjes moeten daarom op stengelaaltjes vrije grond geteeld worden en mogen niet besmet zijn met stengelaaltjes. Ondanks de officiële quarantaine maatregelen komt het toch voor dat gewassen tweedejaars plantuien besmet blijken te zijn met stengelaaltjes. Het kan daarom nuttig zijn om het plantgoed te behandelen tegen stengelaaltjes. Bij een effectieve methode zal dit leiden tot een betere beheersing van de problematiek.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Beheersing nematoden