Secondary menu

Overzicht demonstratielocaties 2016/2017 Groenbemesters

14/10/2016 - ? - BO Akkerbouw

Deze pagina geeft u een overzicht van alle demonstratielocaties groenbemesters die Delphy, samen met ondernemers, uitvoert in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw. De onderliggende plannen zijn opgesteld in overleg met een per regio samengestelde commissie. In de uit te voeren communicatie gaat het nadrukkelijk om het demonstreren van relevante maatregelen. De plannen zijn ontwikkeld voor vijf regio's: zuidoostelijk zandgebied, zuidwestelijk klei, noordoostelijk zand, noordwest centraal klei en Oldambt. Hieronder vindt u alle demonstratielocaties 2016/2017 (en de contactgegevens van de contactpersoon):

1. Jos Souren, Oude Molenstraat 7 te Simpelveld

Demonstratie van zaaimethoden, inpassing in bouwplan en wijze van onderwerken bij de diverse gewassen en mengsels.
  • Demonstraties worden nog gepland: houd de website in de gaten.
Contactpersoon: Jos Souren || telefoonnummer06 53151775

2. Harry Geling, Deurnseweg 17 te Oploo

Demonstratie van zaaimethoden, inpassing in bouwplan en wijze van onderwerken bij de diverse gewassen en mengsels.
Contactpersoon: Jos Souren || telefoonnummer06 53151775

3. Frank van Poppel, Burgemeester Aartslaan 22 te Bergeijk

Demonstratie van zaaimethoden, inpassing in bouwplan (afhankelijk van voorvrucht) en wijze van onderwerken bij de diverse gewassen en mengels.
  • Demonstraties worden nog gepland: houd de website in de gaten.
Contactpersoon: Jos Souren || telefoonnummer06 53151775

4. Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42 te Colijnsplaat

Demonstratie van zaaien in graanstoppel, zaaibedbereiding, stikstofbemesting en vernietigen van de groenbemesters.
  • Demonstraties worden nog gepland: houd de website in de gaten.
Contactpersoon: Nelis van der Bok || telefoonnummer06 53216327

5. Huibert Knook, Oostdijk 18 te Willemstad

Demonstratie van zaaien na hoofdgrondbewerking in graanstoppel, vernietigen van de groenbemesters in het voorjaar en pootbedbereiding aardappelen in het voorjaar.
  • Demonstraties worden nog gepland: houd de website in de gaten.
Contactpersoon: Nelis van der Bok || telefoonnummer06 53216327

6. Mts. Bastiaansen biologisch, Westerringweg 16 te Espel (i.s.m. loonbedrijf Wieringa)

Demonstratie van tijdstip en soort bewerking van groenbemester in relatie tot beworteling, het effect op aaltjes bij verschillende soorten en mengels.
Contactpersoon: Geert Steenhuis || telefoonnummer06 51604521

7. Gerrit Jan Prins, IJzerpad 13 te Rutten

Demonstratie van diverse doodspuittechnieken op een winterharde groenbemester.
  • Demonstraties worden nog gepland: houd de website in de gaten.
Contactpersoon: Geert Steenhuis || telefoonnummer06 51604521

8. Harry Schreuder, Elandweg 73 te Swifterbant

Demonstratie van tijdstip en soort bewerking van groenbemester in relatie tot beworteling, het effect op aaltjes bij verschillende soorten en mengels.
Contactpersoon: Geert Steenhuis || telefoonnummer06 51604521

9. Proefboerderij Ebelsheerd, Hoofdweg 26 te Nieuw Beertha

Demonstratie van verschillende teeltstrategieën van diverse (relevante) groenbemesters, bemesting en hoofdgewassen.
Contactpersoon: Geert Steenhuis || telefoonnummer06 51604521

10. Delphy Op de Es, Zuiderstraat 5 te Zeijen

Op de Es ligt een demonstratie met diverse zaaitijdstippen van diverse groenbemesters naast elkaar. Meststoffen worden toegediend. Ook zijn nieuwe groenbemesters (klaver als vlinderbloemige) ingezaaid. In de winter wordt een demonstratie vernietiging groenbemesters georganiseerd.
  • Demonstraties worden nog gepland: houd de website in de gaten.
Contactpersoon: Jan Sikken || telefoonnummer06 10925023