Secondary menu

Nieuwe stikstofadviezen volgen systematiek bijmestsystemen

18/07/2016 - R. Postma - NMI

De nieuwe stikstofbemestingsadviezen die NMI en PPO in 2016 in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw gaan ontwikkelen, worden opgesteld volgens de balansmethode. Het idee daarvan is dat aanvoerposten, zoals bemesting, mineralisatie en depositie worden afgestemd op de behoefte van het gewas en onvermijdbare verliezen. In sommige landen, zoals Frankrijk, wordt dit systeem al gebruikt als basis voor de adviezen. In Nederland en Duitsland zijn de bijmestadviezen voor aardappelen en groentegewassen ook opgezet volgens deze methodiek. Dit maakt het eenvoudig om het N-advies aan te passen als er bijvoorbeeld sprake is van hoge uitspoelingsverliezen door extreme neerslag (zoals dit voorjaar) of als er verschillen ontstaan in N-mineralisatie door het gebruik van organische meststoffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma (NMI), romke.postma@nmi-agro.nl, 06 460 207 76.