Secondary menu

Nieuwsbrief #01 Onderzoek en Innovatie BO Akkerbouw

24/06/2016 - Bouwkamp - BO Akkerbouw

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw voert namens alle akkerbouwers in Nederland de coördinatie over een programma Onderzoek en Innovatie. Voor het programma Onderzoek en Innovatie heeft BO Akkerbouw een verbindendverklaring aangevraagd. Via deze verbindendverklaring is iedere teler van aardappelen, suikerbieten en granen verplicht om bij te dragen aan de financiering van het gewas- en ketenoverschrijdende onderzoek. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de activiteiten / projecten waarbij Brancheorganisatie Akkerbouw betrokken is. Dit activiteitenoverzicht wordt gedurende het jaar steeds verder aangevuld, zodat u een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de activiteiten waar u, via BO Akkerbouw, bij betrokken bent.