Secondary menu

Verdieping -Bodemfuncties

In breder perspectief worden meer bodemfuncties onderscheiden dan de vier bovengenoemde. Deze kunnen te maken hebben met de plaats c.q. rol van de landbouw in het landschap en de leefomgeving. Voorbeeld hiervan is koolstofvastlegging, een functie die van belang is om het versterkte broeikaseffect tegen te gaan. Bodemfuncties worden ook wel aangegeven met de term ‘bodem-ecosysteemdiensten’.

Literatuur:

  • Rutgers M, Mulder C, Schouten AJ, Bloem J, Bogte JJ, Breure AM, Brussaard L, de Goede RGM, Faber JH, Jagers op Akkerhuis GAJM, Keidel H, Korthals GW, Smeding FW, ten Berg C en N van Eekeren (2007)  Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit. RIVM Rapport 607604008/2007. http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607604008.pdf
  • Faber JH, GAJM Jagers op Akkerhuis, J Bloem, J Lahr, WH Diemont en LC Braat (2009) Ecosysteemdiensten en bodembeheer. Maatregelen ter verbetering van biologische bodemkwaliteit. Alterra rapport 1813, Alterra, Wageningen.http://edepot.wur.nl/3277  
  • Technische Commissie Bodem (2005) Advies referentie biologische bodemkwaliteit. TCB-rapport S56, TCB, Den Haag.

Terug naar bodembiodiversiteit