Secondary menu

Slakkenbestrijding

19/11/2013 - S. Crijns - DLV Plant

In wintergraan, graszaad en koolzaad zijn slakken tussen 1 september  tot en met 31 december op gronden > 25% afslibbaar te bestrijden met 12989 N Brabant Slakkendood en 12990 N Caragoal slakkenkorrels. Maximaal 2 x per teelt toepassen. Dosering van beide middelen: 7 kg/ha.
Het product Derrex kan het hele jaar en op alle grondsoorten ingezet worden om slakken te bestrijden in een dosering van 7 kg per ha.