Secondary menu

Onderzoekswensen 2014

02/07/2013 - T.F. Bouwkamp - PA

Het Productschap Akkerbouw (PA) droeg jaarlijks zo'n 3 miljoen euro bij aan het praktijkonderzoek voor akkerbouwers. Voor de invulling van het bijbehorende onderzoeksprogramma is een programmeringsorganisatie actief, bestaande uit vijf regionale programmeringsgroepen van het PA en landelijke gewaswerkgroepen (pootaardappelen, consumptieaardappelen en uien, zetmeelaardappelen, granen, graszaden en -zoden, cichorei, biologische teelt en overige gewassen/thema's) van LTO Nederland, NAV of PA.

Het PA heeft in het voorjaar van 2013 96 onderzoekswensen ontvangen voor de programmering van 2014. Na bundeling van deze wensen door het PA en na beoordeling van alle wensen door de regionale groepen is in een overleg tussen vertegenwoordigers van alle regionale en landelijke groepen op 12 juni 2013 vastgesteld dat 14 onderzoekswensen en 8 voorlichtingswensen een hoge prioriteit verdienen.

Normaliter zouden deze geprioriteerde wensen verder worden uitgewerkt in een bestek, waarna 13 onderzoeksorganisaties de mogelijkheid zouden krijgen om in te schrijven op de verschillende kavels (de voorlichtings- en onderzoekswensen). Op deze manier ontstond een breedgedragen, effectief en efficiënt onderzoeksprogramma.

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher is echter onomwonden gesteld dat de productschappen vanaf 1 januari 2014 worden opgeheven en dat de publieke taken zullen worden ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken. Onderzoek en Innovatie is geen publieke taak gebleken. Dit betekent dat er in 2014 geen budget is voor uitvoering van de door de sector geprioriteerde voorlichtings- en onderzoekswensen. Derhalve heeft de Commissie Teeltaangelegenheden van het PA moeten besluiten om de onderzoeksprogrammering na de landelijke beoordeling op 12 juni 2013 af te ronden.

De voor 2014 geprioriteerde onderzoekswensen worden dus in de 'etalage' gezet, zodat (locale) overheden, onderzoekspartijen en overige geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de onderzoekswensen die er in de Nederlandse akkerbouw leven. Het PA hoopt dat deze en/of andere partijen aandacht willen schenken aan de door de sector geprioriteerde voorlichtings- onderzoekswensen.