Secondary menu

Onderzoekswensen voor 2011

28/05/2010 - H.J. Greve - PA

Het Productschap Akkerbouw (PA) draagt jaarlijks zo'n 2,5 miljoen euro bij aan het praktijkonderzoek voor akkerbouwers. Voor de invulling van het bijbehorende onderzoeksprogramma is een programmeringsorganisatie actief, bestaande uit vijf regionale programmeringsgroepen van het PA en landelijke gewaswerkgroepen (pootaardappelen, consumptieaardappelen en uien, zetmeelaardappelen, suikerbieten, granen, graszaden, cichorei, biologische teelt en overige gewassen/thema's) van LTO Nederland, NAV of PA.

Het PA heeft dit voorjaar 140 onderzoekswensen ontvangen voor 2011. Na bundeling van deze wensen door het PA en na beoordeling van alle wensen door de regionale groepen is in een overleg tussen vertegenwoordigers van alle regionale en landelijke groepen op 19 mei jl. vastgesteld dat 11 onderzoekswensen en 2 voorlichtingswensen een hoge prioriteit verdienen.
Deze wensen zullen worden uitgewerkt in de vorm van een bestek, waarna 10 onderzoeksorganisaties de mogelijkheid wordt geboden in te schrijven. Op deze manier hopen we dat er weer een breedgedragen, effectief en efficiënt onderzoeksprogramma ontstaat.