Secondary menu

Bandenkeuze

Met het programma 'Bandenkeuze' kunt u selecties maken binnen het bandenassortiment. Zo kunt u snel een overzicht krijgen van bijvoorbeeld de banden met een bepaalde load-index of van een bepaald type.
Het programma bevat nu alleen gegevens en spannings- en draagvermogentabellen van banden, maar later wordt het programma waarschijnlijk uitgebreid met landbouwkundige gegevens en selectiecriteria. Wordt vervolgd....

Het programma begint met een overzicht van alle in Kennisakker.nl ingevoerde banden. Wilt u hierbinnen een selectie maken, kies dan een eigenschap. U krijgt daarna te zien hoeveel banden er voldoen aan uw selectiecriteria. U kunt de eerste selectie verder toespitsen door meerdere eigenschappen te kiezen. Wilt u de banden zien die voldoen aan uw selectiecrteria, druk dan op de knop 'Laat zien'.
Wilt u hierbinnen een selectie maken, kies dan een eigenschap (u krijgt daarna te zien hoeveel banden er voldoen aan uw selectiecriteria) en druk op de knop 'Verfijnen'. Daarna kunt u de selectie verder toespitsen door nogmaals eigenschappen te kiezen en op de knop 'Verfijnen' te drukken.
Wilt u de laatst gemaakte selectie verwijderen, druk dan op de knop 'Ongedaan maken'. Wilt u alle eerdere selecties ongedaan maken, oftewel opnieuw beginnen, druk dan op de knop 'Opnieuw instellen'. U kunt tussentijds een enkel selectiecriterium ongedaan maken door deze weer op '... Alle...' te zetten.

Meer informatie over keuze en bandspanning van landbouwbanden