Secondary menu

Goede praktijk

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare teelthandleidingen en handboeken over goede akkerbouwpraktijk en voor een duurzame ontwikkeling. Klik op een link om verder te lezen:
15-12-03 Teelthandleiding zetmeelaardappelen

In de teelthandleiding zetmeelaardappelen is informatie over de teelt van zetmeelaardappelen te vinden.

15-06-99 Teelthandleiding zomergerst

In de teelthandleiding zomergerst vindt u informatie over de teelt, oogst en verwerking van zomergerst.

01-01-05 Teelthandleiding zomertarwe

In de teelthandleiding zomertarwe is informatie te vinden over de teelt, oogst, bewaring en verwerking van zomertarwe.

20-03-13 Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

08-06-10 Aaltjesmanagement in de akkerbouw

Deze handleiding zet de huidige kennis op aaltjesgebied op een rij. Het biedt een handreiking om problemen vroegtijdig te leren onderkennen en geeft oplossingsrichtingen voor verschillende aaltjesproblemen.

15-04-00 Fusarium in granen

Dit hoofdstuk van de brochure Fusarium in granen geeft een overzicht van de bestuurlijke maatregelen die bedoeld zijn om tijdens teelt en bewaring aantasting door deze gifproducerende schimmel zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken.

Pages

Subscribe to Goede praktijk