Secondary menu

Naar een Erwinia-vrije pootgoedteelt - Een literatuurstudie

15/06/2004 - J.M. van der Wolf - Plant Research International

Waar gaat dit over?

In dit rapport is de (recente) literatuur verwerkt over bacterieziekten in de aardappel, veroorzaakt door Erwinia's.

In dit rapport is de (recente) literatuur verwerkt over bacterieziekten in de aardappel, veroorzaakt door Erwinia’s.
De literatuur van voor 1996 is aan de hand van vijf overzichtsverhalen samengevat. Uit de verwerkte literatuurgegevens is een lijstje practische aanbevelingen voor pootgoedtelers geëxtraheerd. Verder is ook aangegeven waar nog duidelijke leemtes in onze kennis zitten om tot een betere beheersing van bacterieziekten te komen.