Secondary menu

Aaltjeswijzer - herkenning en beheersing

12/11/2008 - Diverse - DLV Plant, PPO-agv en HLB

Waar gaat dit over?

De aaltjeswijzer van het Actieplan aaltjesbeheersing geeft u voor de belangrijkste akkerbouwgewassen een beschrijving en foto van symptomen in het veld en op wortel, knol of bol. Naast de herkenning van het aaltje is ook de beheersing van het aaltje beschreven.

In deze uitgave zijn de volgende aaltjes beschreven:

  1. Globodera spp (aardappelcysteaaltje) in aardappel;
  2. Heterodera schachtii en Heterodera betae (bietencysteaaltje) in suikerbiet;
  3. Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) in aardappel, suikerbiet, peen en schorseneer;
  4. Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) in aardappel, peen, schorseneer en maïs;
  5. Trichodorus spp. in aardappel, suikerbiet en ui;
  6. Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) in peen, schorseneer en witlof.