Aaltjeswijzer, geprikkeld door aaltjes

17/08/2009 - J. Dogterom - DLV Plant, PPO-agv en HLB

Waar gaat dit over?

In het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing van het PA is het demonstratieproject "Aaltjeswijzer, geprikkeld door aaltjes" uitgevoerd. Er zijn diverse brochures, leaflets en aaltjesschema's gemaakt en breed onder de doelgroep verspreid. Daarnaast zijn er veel kennisbijeenkomsten, bijscholingen voor intermediairs (train de trainerscursus) en gruwelroutes uitgevoerd.

In opdracht van de Stichting BABG en in nauwe afstemming en samenwerking met het Productschap Akkerbouw (PA) hebben DLV Plant, PPO-agv en HLB in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing van het PA het demonstratieproject "Aaltjeswijzer, geprikkeld door aaltjes" uitgevoerd. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europese Unie.

In dit demonstratie- en kennisoverdrachtsproject is kennis rondom aaltjes en aaltjesbeheersing verzameld en vertaald naar zoveel mogelijk uniforme boodschappen naar akkerbouwers en intermediairs. Er zijn diverse brochures, leaflets en aaltjesschema's gemaakt en breed onder de doelgroep verspreid. Daarnaast zijn er veel kennisbijeenkomsten, bijscholingen voor intermediairs (train de trainerscursus) en gruwelroutes uitgevoerd.
Er zijn circa 3.400 akkerbouwers bereikt via deze bijeenkomsten en circa 175 intermediairs. Via schriftelijke communicatie en mailingen van het PA zijn circa 20.000 akkerbouwers geïnformeerd over kennis, producten en adviezen vanuit dit project.

De algemene tendens in de evaluaties en feedback was dat de activiteiten en producten goed aansloten bij de doelgroep. Naar onze waarnemingen is de bewustwording en de actiebereidheid rondom aaltjes bij de doelgroep zeker toegenomen. We constateren dat ook in een toegenomen vraag naar aaltjesadviezen bij de adviseurs.