Secondary menu

Deltaplan Erwinia

De laatste jaren zijn er toenemende problemen in de pootgoedteelt met de bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Erwinia’s. De zorg over de toename van het Erwinia-probleem heeft geleid tot een onderzoeksproject “Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging”, dat gestart is in 2004, en het vervolg "Deltaplan Erwinia" hierop.

Dit Bacterievrije pootgoedteelt-project was een initiatief van en werd gefinancierd door LTO Nederland, HPA, NAO, Agrico, Averis, HZPC, Meijer, Van Rijn en de NAK, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Europese Unie en de provincie Flevoland. Het onderzoek werd uitgevoerd door HZPC Research (Metslawier) en Plant Research International (Wageningen). De verschillende handelshuizen en de NAK waren  nauw bij de uitvoering betrokken.
Het project beoogde meer inzicht te krijgen in de wijze waarop pootgoed besmet raakt, en effectieve strategieën te ontwikkelen waarmee de problemen beheerst kunnen worden.

Het project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging' heeft de volgende resultaten opgeleverd:
Bacterievrije pootgoedteelt, een uitdaging! - eindrapportage
Naar een Erwinia-vrije pootgoedteelt: een literatuurstudie
Persbericht: Erwinia's onder de loep
Artikel 'Op weg naar een Erwinia-vrije pootgoedteelt'

Het project heeft heel veel informatie opgeleverd, maar niet dé ultieme oplossing van bacterieziekproblemen in pootaardappelen. Daarom is besloten het onderzoek voort te zetten in de periode 2009-2012.

In samenwerking met de bloembollensector, die ook geplaagd wordt door problemen met Erwinia-bacteriën, is het Deltaplan Erwinia opgesteld. Dit deltaplan bestaat uit een fundamenteel (A), toegepast (B) en praktijkgericht (C) onderzoeksdeel. Het praktijkgerichte deel wordt 100% gefinancierd door het bedrijfsleven (voor pootaardappelen 50% Productschap Akkerbouw en 50% Nederlandse Aardappel Organisatie, totaal € 480.000,- per jaar). Voor de financiering van de delen A en B is een beroep gedaan op het Ministerie van EZ. Het deel B wordt gezamenlijk gefinancierd door overheid en bedrijfsleven.

De eerste periode van het Deltaplan Erwinia is onlangs afgerond. Het onderzoek heeft veel resultaten opgeleverd:

Eindrapportage deel C - pootaardappelen
Presentatie telersbijeenkomsten november 2012
Nieuwsbrief april 2012
Nieuwsbrief maart 2011
Nieuwsbrief juli 2010
Nieuwsbrief oktober 2009

Er zijn echter nog steeds de nodige vragen. Daarom is besloten het onderzoek in 2013 voort te zetten.

Eindrapportage 2013 Demonstratieproject en flankerend onderzoek 2013-2017
Verslag veldproef teeltvervroeging 2013
Verslag Nacontrole Kapjesmethode versus Vacuümverrijking 2013
Verslag veldproef minerale olie 2013