Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Vlas

Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

Rassenbulletin 2014 Vezelvlas

De resultaten van het rassenonderzoek vezelvlas 2013 zijn bekend. Er zijn geen nieuwe rassen toegelaten op de Nationale Rassenlijst. In het rassenbulletin staan de gemiddelde resultaten van de jaren 2008 t/m 2013

Hier kunt u het rassenbulletin downloaden

Rassenbulletin vezelvlas 2013

Op basis van het rassenonderzoek vezelvlas zijn er twee nieuwe rassen toegelaten op de Nationale Rassenlijst: Avian en Nathalie. Avian is een ras van Wiersum Plantbreeding B.V; Nathalie van Van de Bilt Zaden & Vlas B.V. Avian geeft een hoge vezelopbrengst en is goed stevig. Het ras heeft een hoog vezelgehalte. Nathalie geeft een goede vezelopbrengst en is ook voldoende stevig.

Rassenbulletin vezelvlas

In het rassenbulletin vezelvlas vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van vezelvlasrassen.

Gewas: vlas

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over vlas weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Aretha: Het nieuwe vlasras op de Aanbevelende rassenlijst

Er is een nieuw vezelvlasras toegelaten op de Rassenlijst: Aretha. Het ras heeft een hoog vezelgehalte en een hoge vezelopbrengst. De stevigheid is beter dan die van de andere rassen. Daarnaast beschikt het ras over goede resistenties tegen brand en fusarium.

Olievlas op termijn interessant

Er is op uitgebreide schaal belangstelling voor het gewas koolzaad met als ‘nieuwe’ bestemming de olie, als brandstof voor voertuigen. Voor het persen van het koolzaad wordt in Delfzijl een molen gebouwd die op korte termijn operationeel wordt. In Zeewolde is al een kleine installatie in gebruik. Elders zijn er ook nog plannen om een oliemolen te bouwen.
In de praktijk bestaat de vraag of deze oliemolens die zijn/worden gebouwd voor het persen voor koolzaad meer rendabel te maken zijn door het persen van ook andere oliehoudende zaden die in Nederland kunnen worden geteeld, zoals olievlas.

Het gewas olievlas kan vrij eenvoudig tegen lage kosten worden geteeld. De oogst kan bij aanhoudend natte omstandigheden wel problemen geven, vooral als het gewas gelegerd is. Indien alleen het zaad kan worden vermarkt, blijft het saldo beduidend achter bij die van de huidige gewassen in het bouwplan, zoals wintertarwe en zomergerst. Het verschil in saldo met winterkoolzaad is echter vrij beperkt.

Teelthandleiding vezelvlas

In deze teelhandleiding is alle informatie te vinden over de teelt en oogst van vezelvlas.

Teelthandleiding vezelvlas - morfologie

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over de morfologie  van dit gewas.

Teelthandleiding vezelvlas - vlas in het bouwplan

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over vlas in het bouwplan.

Teelthandleiding vezelvlas - grondbewerking, rassenkeuze en zaaien

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over grondbewerking, rassenkeuze en zaaien van dit gewas.

Teelthandleiding vezelvlas - bemesting

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over de bemesting van dit gewas.

Teelthandleiding vezelvlas - onkruidbestrijding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding van vezelvlas vindt u informatie over onkruidbestrijding in het gewas.

Teelthandleiding vezelvlas - insecten en aaltjes

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over de bestrijding van insecten en aaltjes in dit gewas.

Teelthandleiding vezelvlas - schimmelziekten

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over schimmelziekten in dit gewas.

Het is gebruikelijk om het zaaizaad van vlas te behandelen met fungiciden tegen diverse schimmels. Schimmelziekten die tijdens de groei optreden, kunnen niet worden bestreden, omdat er geen fungiciden zijn toegelaten. Maar in vlas leveren schimmelziekten normaal gesproken ...

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Vlas