Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Suikerbieten

Onderhoudsbekalking

Het najaar is het moment om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies te bekalken tot een pH van 5,7 en op löss tot een pH van 6,7 in een bouwplan met aardappelen en bieten en/of conserven. In een bouwplan zonder aardappelen, maar wel met bieten en conserven bekalken tot pH 6,0 op zand en pH 7 voor löss. Hoger is niet gewenst vanwege het optreden van mangaangebrek.

Aandachtspunten rondom de oogst van suikerbieten

Let bij een schimmelbestrijding in suikerbieten op de verschillende veiligheidstermijnen:

Chemische bestrijding resistente melganzevoet

In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.

Bietenvlieg in suikerbieten

In veel percelen suikerbieten komen we momenteel aantasting en eieren tegen van de bietenvlieg. De eieren zijn klein, langgerekt, wit en liggen in pakketjes van 1-4 aan de onderkant van het blad (vaak de oudste). De larven kruipen in het blad en veroorzaken vooral forse bladschade. De werking van de zaadinsecticide (o.a. Poncho) lijkt al uitgewerkt.

Onkruidbestrijding suikerbieten

In de praktijk zien we nog een aantal overgebleven onkruiden zoals kamille, hondspeterselie, kleefkruid, varkensgras, melden en wortelonkruiden. Op de meeste percelen heeft het wortelonkruid sterk gereageerd op voorgaande bespuitingen. Het is belangrijk dat Lontrel goed wordt opgenomen. De omstandigheden zijn deze week goed (niet afgehard en redelijk hoge RV).

LDS grassenbestrijding in suikerbieten

Dual Gold (0,5 ltr vanaf het 2-bladstadium bieten) en Frontier Optima (0,3-0,45 ltr vanaf 2-4 blad stadium bieten) bieden bij voldoende bodemvocht nog mogelijkheden op kiemende grassen in het LDS-systeem.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Eindrapportage Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

  • Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.
  • Suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie.
  • Koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).

Herbehandeling schimmelbestrijding suikerbieten

Controleer uw percelen en pas bij late levering (na eind oktober) nogmaals een bescherming toe.Als u in september moet leveren is het echter niet zinvol meer om nog een bespuiting uit te voeren. De veiligheidstermijn bedraagt 2 weken voor Opus Team, 3 weken voor Sphere SC en 4 weken voor Score EC, Allegro en Spyrale.

Effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)

Doel van deze proef (in opdracht van en uitgevoerd door IRS) was het onderzoeken van het effect van bietenrassen en het gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci.

Er was een duidelijk effect van het ras op de hoeveelheid aangetaste (ziekteklassen 2 tot en met 7) en rotte (ziekteklassen 5 tot en met 7) bieten. De rassen I015, I023, Theresa KWS en Pauletta hadden het hoogste percentage aangetaste bieten. De rassen I015, I023, Theresa KWS en Annalisa hadden het hoogste percentage rotte bieten als gevolg van het stengelaaltje. De rassen Shakira, I022, I025, I027, I028, I029, I032, M022, Heracles en Syncro hadden het laagste percentage aangetaste bieten.

Het is echter onduidelijk of deze resultaten zomaar zijn te vertalen naar een praktijkadvies, omdat er bij het stengelaaltje diverse rassen bestaan met allemaal een verschillende waardplantenreeks. Het kan dus zijn dat de verschillende bietenrassen anders reageren op de diverse stengelaaltjesrassen.

Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten

Het doel van dit project was om te onderzoeken of de aantasting door verticillium (V. dahliae) in suikerbieten wordt bevorderd door diverse soorten aaltjes (bietencysteaaltjes, wortellesieaaltjes en wortelknobbelaaltjes).
Schade door verticillium wordt bevorderd door aaltjes, is de conclusie. Hoe meer aaltjes, hoe meer aantasting er zichtbaar was. Dit gold bij het voor verticillium gevoelige ras voor alle vier de aaltjessoorten (witte bietencysteaaltjes, gele bietencysteaaltjes, noordelijk wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes) en bij het tolerante ras alleen niet voor wortellesieaaltjes. Telers kunnen aantasting door verticillium reduceren door de hoeveelheden plantparasitaire aaltjes zo laag mogelijk te houden.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Suikerbieten